ورود حیوانات به شهرهای تعطیل شده از کرونا (فیلم)

[ad_1]

تصاویری که از ورود حیوانات به شهرهای قرنطینه منتشر می‌شود، بازتاب‌های زیادی داشته. وقتی انسان‌ها در خانه ماندند، حیوانات در خیابان‌های خالی قدم زدند

[ad_2]

Source link