هر آنچه که باید در مورد دستگاه ایکس ری بدانید

در در آغاز لازم است تا به معرفی دستگاه بازرسی ایکس ری بپردازیم، به یاری اشعه ایکس می توان ،عناصری که حیاتی چشم مسلح قابل تماشا نمی باشند را در معرض دید قرار داده تا عمل بازرسی به صحت انجام شود.استفاده از اشعه ایکس خودکار ،امورزه در صنایع مختلف به عمل گرفته میشود. به گزارش اقتصاد پنهان، عبداله هندیانی معاون پیشگیری و کمتر تقاضای ستاد جنگ اساسی قاچاق فرآورده و ارز امروز در لبه مراسم رونمایی از ایکس ری (دستگاه تصویربرداری حساس اشعه) سیار آزادراه تهران ـ ساوه در توده خبرنگاران گفت: امروز اولین دستگاه ایکس ری پورتابل حساس امکان انتقال در نقاط گوناگون میهن که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و حیاتی بهرهگیری از دانش و نرمافزارهای ساکن ساخته شده است، مورد بهرهبرداری قرار گرفت. از دستگاه های ایکسری برای شناسلیی و تشخیص مواد مخدر هم استعمال میکنند که همین دستگاه ها میتوانند در شکل بهمراه داشتن مواد مخدر به شتاب آن را شناسایی کرده و اخطار دهند علاوه بر مواد مخدر دستگاه ایکس ری مواد منفجره ها را هم تشخیص میدهند البته بعضی از گیت های بازرسی و این دستگاه های ایکسری مانند فیاب کار می کنند و در هنگام بازرسی وجود هرگونه ف و فات را تشخیص میدهد. هر جا که تعداد زیادی از اقلام دوچندان شبیه اساسی توجه به استاندارد تعریف شده تولید می شود، بازرسی مداد کلیدی استعمال از پردازش پیشرفته تصویر و نرم افزار تشخیص الگو (دید کامپیوتری) تبدیل به یک ابزار اثر گذار به جهت اطمینان از کیفیت و بهبود عملکرد در پردازش و ساخت شده است. آن‌گاه تصویر بوسیله قابل انعطاف افزار پردازش تصویر پردازش می شود که وضعیت و میزان / صورت از ویژگی های گزینه انتظار (برای بهینه سازی فرایند) یا حضور / عدم وجود اشیاء یا این که ویژگی های غیر منتظره / اجباری (برای تشخیص ناهنجاری) را تشخیص می دستگاه ایکس ری ماشین دهد. در دستگاه های ایکس ری عکس برداری به رخ های گوناگونی صورت میگیرد:تصویربرداری افقی ، تصویر برداری از کنار ،تصویر برداری رو به بالا ،تصویر برداری از بالا به پایین و … کرباسیان گفت: گمرک ایران یک دستگاه ایکسری کامیونی فراوان پیشرفته را از کارخانه تولیدکننده تحویل گرفته که این ایکس ری پیشرفته پر سرعت بوده و به صورت fast scanعملیات کپی و در دست گرفتن محمولهها را انجام می‌دهد و کل سیستم به شکل اتوماتیک عمل میکند. بهینه سازی فرایند، یعنی نتیجه ها بازرسی برای بهینه سازی فرایند پردازش ذیل به کارگیری می شود.تشخیص آنومالی، یعنی سرانجام بازرسی، به عنوان یک واحد سنجش برای رد نمودن قسمتی (برای ضایعات یا این که کار مجدد) به کار می رود.در حالی که AOI عمدتا کلیدی تولید الکترونیک به علت استفاده گسترده در ایجاد PCB دارای ارتباط است، AXI طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی دارد.