نگاهی به تفاوت بین سعادت و موفقیت

[ad_1]

وجود دارد در واقع هر گونه تفاوت بین یک مرد مرفه و موفق یا ثروتمند ؟ و یا آنها را صرفا مترادف? اگر آنها متفاوت هستند که باید یک مسیحی متعلق به ؟ که باید منعکس کننده در یک مسیحی ؟ من می خواهم برای ایجاد یک تجزیه و تحلیل با کتاب مقدس و در آن پایه ما می تواند افتراق و نتیجه گیری.

“این کتاب از قانون نباید ترک کردن تو دهن; اما تو را به تفکر در آن روز و شب که تو mayest مشاهده به انجام با توجه به تمام آنچه که در آن نوشته شده است: پس تو باید تو راه مرفه و سپس تو باید خوب موفقیت است.”

یوشع 1:8(KJV)

ما می توانیم آن را خدا خواهد بود که ما هر دو مرفه و موفق به عنوان ما پایبند کلمه خود را روزانه است. ما نیز می گویند که رفاه متفاوت است از موفقیت یا ثروت, اما آنها مربوط به کتاب مقدس نیز ما را به درک. پس تفاوت بین این دو ؟ ممکن است به غنی و مرفه و یا آن را نیز ممکن است برای یک مرفه و غنی ؟ چه کسی موفق است ؟ این سوالات خواهد بود و جواب از کتاب مقدس است.

“خدا شما را موفق خواهد شد و شما “خوب” موفقیت است. اما بدون خدا شما تنها می تواند موفق شود”.

در کتاب لوقا 16:19-31 عیسی مسیح به ما مثل یک ثروتمند (موفق) و یک گدا به نام لازاروس. مرد موفق بود او ثروت بود اما نه مرفه به دلیل ثروت خود را نمی شد بر جان مسکین یا فقیر ثروت خود را برای او به تنهایی و برای او تیره مناسب است. او تنها یک مرد ثروتمند.

“و خداوند با یوسف بود و او یک مرد مرفه; و او از استاد خود ، و استاد او را دیدم که خداوند با او بود و این که خداوند همه است که او رستگار”.

پیدایش 39:2-3(KJV)

یوسف یک مرد مرفه بود اما او نه غنی مادی که در آن زمان و به دلیل او موفق خود را در خانه استاد خجسته بود. اگر شما یک مرد مرفه به برکت خداوند در زندگی او خواهد تابش و بر زندگی دیگران مثبت. کامیابی و موفقیت (ثروت) است نه محدود به مواد (پول) و ملموس چیزهایی که شما می تواند سرشار از استعدادها و بسیاری از چیزهای دیگر مفید است اما این واقعیت هنوز هم باقی می ماند که شما باید تحت تاثیر قرار زندگی می کند. یک زندگی مرفه برکت زندگی از دیگر آنچه خدا به او داده است.

“زمانی که ثروت یا موفقیت در حال استفاده می شود به برکت زندگی به جلال خدا آن را تبدیل به رفاه”.

نقطه 1

ثروت یا موفقیت را می توان بدست از خدا و یا توسط مرد اما رفاه است و تنها از خداوند. برای یک مرد موفق می شود او باید رعایت کلام خدا یوشع 1:8. کتاب مقدس است و خداوند با یوسف و او رونق یافت. رفاه در اینجا نباید برای نفوذ است.

نقطه 2

ما به عنوان مسیحیان باید با استفاده از هر آنچه که خدا سپرده در ما به برکت دیگران است. این زمانی است که ما را به رسمیت شناخته شده به عنوان مرفه.

[ad_2]