نوشتن یک پایان نامه – راهنمای گام به گام

[ad_1]

نوشتن یک پایان نامه بخش مهمی برای تحقق فارغ التحصیلی خود را برنامه. این نیز بخشی است که نیاز به کار سخت و آماده سازی کافی. با وجود آماده سازی پایان نامه نوشتن است و به احتمال زیاد به یک وظیفه دلهره آور است.

بسیاری از موسسات بنابراین باید آمد تا با راه هایی برای حمایت از خود دانش آموزان در سراسر پایان نامه نوشتن روند.

انتخاب موضوع پایان نامه

نگاهی هم به فکر می کنم در مورد موضوع خود را انتخاب کنید. بهتر است برای شروع چند روز بعد از شروع تنها گیر در طول راه با توجه به دشوار موضوع پژوهش است.

• انتخاب یک موضوع است که شخصا علاقه شما.

• نزدیک به یک موضوع است که به مسائل مربوط به زندگی بهتر است. پیچیده نظری نمایشگاه را تنها در خدمت به پروژه های خود را بیش از حد.

• را انتخاب کنید به عنوان زمان موضوع را به عنوان ممکن است. یک موضوع مانند جوانب مثبت و منفی از تجارت الکترونیکی می شده اند و جالب از 10 سال پیش است اما ما باید بیشتر در جریان مسائل امروز است.

• پیچیده موضوع پایان نامه خواهد شد بیشتر به چالش کشیدن به مدیریت پس از انتخاب یک موضوع ساده.

آماده -آنچه شما باید بدانید

• اضطراب معمولا می سازد تا در چشم انداز نوشتن یک پایان نامه. وحشت نکنید!

• درک اهمیت این پروژه به موفقیت شغل دانشگاهی خود را.

• مطمئن شوید که شما به طور کامل درک الزامات تعیین شده توسط کمیته پایان نامه

• فکر می کنم در مورد موضوع خود را; شما باید یک مدرک معتبر تحقیقاتی سوال ؟ چه خواهد شد شما در انجام تحقیقات خود را?

• آمده تا با یک برنامه عمل است. ایجاد یک برنامه مناسب است که اجازه می دهد تا شما را به کار در بیت و چوب به آن.

• می دانم آنچه به شما کمک کند نیاز خواهد داشت و که در آن شما ممکن است پیدا کردن آن.

• نگه داشتن یک مجله و نقطه ایده که آنها به شما آمده است.

• ایجاد یک طرح کلی و نگه داشتن هدف خود را در ذهن.

• شما می توانید کمک از حرفه ای پایان نامه نویسنده

نمونه پایان نامه ساختار

چکیده

این یک نمای کلی از پایان نامه است و به معنای به خواننده یک ایده کلی از هر دو هدف و نتایج. شما باید نگه داشتن آن کوتاه بین 75 و 125 کلمات.

جدول از محتویات صفحه

این نمایش به ترتیب از بخش های اصلی و اغلب زیر مجموعه مربوطه با شماره صفحه. یک صفحه که در آن ممکن است یک طول مناسب.

فصل 1: مقدمه

یک حساب دقیق از تحقیقات خود را از سوال و چرا آن را به ارزش بررسی است. دولت خود را فرضیه در اینجا به خلاصه ای از نتیجه گیری خود را. نگه داشتن آن ساده و روشن و به نقطه ای فراموش نشده است که در این مقدمه باید حدود 10 درصد از کل پروژه است.

فصل 2: مروری

در این فصل شما در نظر افراد دیگر ایده ها و نظریه ها در رابطه با تحقیقات خود را. شما باید به مقایسه و کنتراست حداقل 10 منابع دیگر و یک زن و شوهر از تئوری/مدل های. این فصل شامل حدود 20 درصد از پایان نامه.

فصل 3: روش

در اینجا شما طرح و دفاع از تحقیقات خود را طراحی. شما همچنین توضیح دهید که چگونه شما جمع آوری داده های تجربی. آیا شما با استفاده از مصاحبه و تکميل پرسشنامه ، چه شد از چالش های اصلی?

فصل 4: یافته های

این مهم فصل در پایان نامه خود و همچنین بزرگترین. این اشکال در حدود 30 درصد از این پروژه است. این جایی است که شما را از نتايج استخراج از در عمق تجزیه و تحلیل داده های تجربی. مراقب باشید به خود را تفسیر و یا نتیجه گیری در اینجا.

فصل 5: بحث

شما در حال حاضر آماده برای اتصال شواهد از تحقیقات خود را با جنبه های خود را مرور متون و همچنین بحث اصلی خود را پیدا کردن.

فصل 6: نتیجه گیری

دولت به این نتیجه(s) شما در قرعه کشی از کار خود را به وضوح. آنچه که شما در اثر تحقیقات خود را طراحی ؟ اطمینان حاصل شود که تمام سوالات مطرح شده در اوایل فصل خطاب شده است به اندازه کافی. نشان می دهد چه بیشتر پژوهش انجام می شود و به تقویت خود نتیجه گیری و توصیه اگر هر مورد نیاز است.

کتابشناسی

در یک صفحه جداگانه لیست تمام منابع از جمله کتاب ها و مقالات و سایت ها و همچنین تمام منابع داده های تجربی. نوشته شده به ترتیب حروف الفبا با توجه به نیاز سبک نوشتن.

ضمائم

این جایی است که شما اضافه کردن دیگر مربوط به تحقیقات مواد مانند مصاحبه, نمونه پرسشنامه جداول و غیره.

[ad_2]