نوبت‌گیری اینترنتی برای اهدای خون و پلاسما در ایام محرم

[ad_1]

اگر چنانچه اهداکنندگانی حضوری به مراکز انتقال خون مراجعه کردند و ازدحام جمعیت بود، می توانند در همان مکان با استفاده از سیستم های موجود مراکز، نوبت اینترنتی برای اهدای خون و پلاسما دریافت کنند.

[ad_2]

Source link