ننگ غنی: آیا موفقیت در زندگی, معنی شکست در روابط ؟

[ad_1]

وجود دارد's یک پدیده واقعی در این جهان که در آن مردم با پول بیشتر اغلب در قضاوت و گاهی حتی از خود بیگانه. وجود دارد's واقعی ننگ وجود دارد ایجاد شده توسط نه تنها خشم و حسادت بلکه با این مفهوم گسترده است که افرادی که جذب و جمع آوری پول به نحوی انجام کاری اشتباه است. به عنوان اگر آنها در حال فریب دادن سیستم و یا انجام کاری غیر اخلاقی برای موفقیت در زندگی است.

بنابراین این سوال است که پول ارزش داشتن اگر آن را به معنی آن را دفع مردم ؟ آن را بیگانه شما ؟

کل این ایده از پول که به نحوی وابسته به رفتار غیر اخلاقی است جالب و آن را یک اسطوره است که قطعا ریشه آن در جایی در آمریکا و روان و در واقع جهان در بزرگ. برای قرن ها مردم که نمی تواند و یا نمی خواهید برای دیدن یکی دیگر از ایده از آنچه پول نشان دهنده تداوم این دروغ است.

آن را منتقل به کودکان در حال رشد است و ما جذب این ایده به عنوان سن ما منقوش آن را بر روی کامپیوتر از ذهن است. اعتقادات خود را واقعا فراموش واقعیت خود را ایجاد کنید و تصمیم بگیرید که سطح خود را از موفقیت در زندگی است. آنها تعریف آنچه واقعی است و آنچه واقعی نیست در زندگی خود و بسیاری از کسانی که یادگیری به فکر می کنم در خارج از جعبه است که ساخت قدرت باورهای خود را تغییر دهید به طور مستقیم تغییر واقعیت خود را و زندگی خود را.

از آنجا که ما در حال رشد تفکر بزرگسالان در حال حاضر ما توانایی برای تصمیم گیری آنچه درست است به جای به سادگی تکیه بر هر حقیقت جامعه به ما داده است. و یک حقیقت بزرگ است که من've موجود در زندگی من است که ثروت نه ذاتا شر است.

در واقع افرادی که در ایجاد ثروت و موفقیت در زندگی خود را اغلب آنهایی که ایجاد ارزش بیشتر بعد از همه قدرت چه می کند پول دارند اما قدرت ما به آن اجازه می دهد آن را برای نشان دادن ارزش ؟

و نه تنها که اما کسانی که با پول باید توانایی و اغلب تمایل به بیشتر. وجود دارد's هیچ دلیلی برای ذخیره کردن زمانی که آنها بسیار در حالی که کسی که با کمبود طرز فکر باید چسبیده به همه آنها. در واقع بسیاری از پیدا کردن کلید برای موفقیت در زندگی این است که پیدا کردن چگونه شما می توانید بهتر در خدمت دیگران است.

در اینجا's پاسخ به این سوال اصلی اینکه شما بیگانه با انتخاب های مختلف اعتقاد که جامعه مدرن? سوال من در پاسخ به این سوال است که: چرا شما مراقبت ؟

گوش انسان در حال قضاوت به خصوص نادان انسان است. بدون توجه به آنچه شما انجام دهید در این جهان کسی است که به قضاوت شما و در مورد شما صحبت کنید و حتی شاید باعث شود شما مشکلات. این صادق است که آیا شما پول یا don't به پول است و به احتمال زیاد یک واقعیت در زندگی خود را در حال حاضر.

95 درصد از جهان هرگز تغییر خواهد کرد. آنها'll هرگز رشد شخصا و یا در تلاش برای زندگی بهتر. آنها'll هرگز برای رسیدن به موفقیت است. نگاه در اطراف شما هستند 95 درصد از مردم در واقع خوشحال ؟ آیا آنها تا کنون بود ؟

آنچه شما باید نگرانی خود را با حال بخشی از 5% است که هل می دهد برای جهان بیشتر و بیشتر وجود در زمین 5 درصد است که صادقانه تلاش برای ایجاد ارزش برای دیگران. سهم خود را اغلب حتی مسری به دیگران و باعث بیشتر بخشندگان و سازندگان ارزش این زمین است. میراث خود را زندگی می کند حتی زمانی که آنها رفته است.

این اغلب افرادی که جذب و تجمع ثروت است.

Don't اجازه دهید افراد دیگر هدایت افکار خود را در مورد آنچه شما و آنچه شما می خواهید در این جهان است. آنها می دانند که هیچ چیزی در مورد شما و تقریبا در همه موارد کسانی که قضاوت شما در حال کار از مجموعه ای از اطلاعات است که بسیار محدود در دامنه. این مردم در جهان است که شما واقعا باید نگران آنها همیشه یک راه پیدا کردن به خشم کسی و همیشه پر از بدبختی است. آنها بسیار به ندرت هر گونه موفقیت واقعی در زندگی است.

پیدا کردن حقیقت برای خودتان. Don't گوش دادن به من و یا هر کس دیگری در مورد چه چیزی خوب است و چه چیزی نیست. نگاهی هم به فکر می کنم و به رشد به عنوان یک فرد تصمیم می گیرید چه چیزی به ارمغان می آورد ارزش به این جهان و پس از آن تصمیم می گیرید اگر آن را به ارزش داشتن یک بخشی از.

اما هرگز فراموش نکنید که بهترین روابط در این جهان هرگز ساخته شده است در قضاوت و قطعا مقدار پول و یا فقدان آن در حساب بانکی خود را. باید آن را ساخته شده بر پایه احترام و اعتماد و اوراق قرضه مشترک. هر چیزی کمتر است که ارزش نگرانی خود را بیش از.

[ad_2]