نماینده مجلس: هرجای دنیا واکسن کرونا کشف شود، وارد کشور می‌کنیم/ ادعای کشف واکسن‌ و داروهای ضد کرونا را از وزیر سوال می‌کنیم

[ad_1]

نماینده مجلس: هرجای دنیا واکسن کرونا کشف شود، وارد کشور می‌کنیم/ ادعای کشف واکسن‌ و داروهای ضد کرونا را از وزیر سوال می‌کنیم

[ad_2]

Source link