نقش های بازی مافیا زیاد هستند

تیر آدمکش در هر صورت میکشد و به اصطلاح سیو ندارد. در شکل پیدا نمودن ، او را میکشد. میتواند نشان دهنده استرس آنان باشد و درصورتیکه شما نسبت به اخلاق دیگران کنجکاو باشید و سیگنال های آن ها را اخذ کنید، احتمالا این بخش از بازی برایتان جذابیت زیادی خواهد داشت. شما می بایست آنقدر بازی نمایید تا با انواع استراتژیها و سناریوهای متعدد بازی مافیا آشنا شوید. چنانچه هنوز در همین بازی حرفه ای نیستید و به دنبال یک اپلیکیشن بازی دارای گرافیک دیدنی هستید تا مافیا را به شکل آنلاین تجربه کنید، دهات می تواند اولی گزینش شما باشد. بازهم تراز آخر در یک فضای موزه مثل حادثه می افتد که نشان می دهد بشر از شروع خلقت و در کل ارتفاع تاریخ به دنبال کشتار بوده . در روز شهروندان تلاش می نمایند دارای گوش دادن به حرف های افراد مافیا را تخیص دهند و مافیا نیز تلاش می کنند تا شهروندان را به خطا بیاندازند تا مهم رای گیری آنان را حذف کنند. در طول روز، کارآگاه میتواند حیاتی اظهاراتی که می‌نماید ، دیگر شهروندان را به مافیا بودن یا نبودن کسانی که در استعلام برایش روشن شده اند، آگاه کند. پس از تسخیر گرگینه او نیز می تواند آن گاه از سه شب و بعد از آن به طور سه شب در دربین بیدار شود و شخصی را که حدس می زند گرگینه شده باشد درمان کند. چنانچه در دربین انتخابهایش گرگ آلفا را زودتر از گرگینه پیدا کند ، می تواند او را به عنوان دستیار خویش بگیرد و گاد از شبهای بعدی آن دو را حیاتی هم بیدار خواهد کرد و گرگ آلفا دیگر جزو تیم مافیا نخواهد بود. نکته چهارم : دیدبان بهتر هست از روز ۳یا ۴ به سپس از ابیلیتی خود به کارگیری کند چنانچه تعداد متعددی مافیا خارج رفته اند خوبتر می باشد چشم بان ابیلیتی را تا موقع مطلوب نگه دارد. نکته اساسی : فردی که تفنگ جنگی میخورد وصیت مینماید حتی چنانچه کسی خرابکاری شود و تفنگ تو روز فایر بک نیز شود فرد خرابکاری شده وصیت میکند. فدایی : شهروندی می باشد که در صورتی که در فاز روز فردی در رایگیری در آستانه اعدام قرار گیرد و فدایی احتمال دهد که شخصی که در آستانه اعدام هست از نقشداران کلیدی شهروندی هست ، میتواند اهمیت صدای بلند بگوید «فدایی» و خود را فدای آن فرد بکند که بجای آن حذف شود. در صورتی که شهروند سفيد در فاز شب اسم شهروند نقش دار را بدهند آن نقش دار کماکان در آن شب کارایی خویش را دارد به عنوان مثال کارآگاه آن شب استعلام می گیرد پزشک معالج save خور را انجام میدهد. این نقش در بازی شب مافیا وجود دارد. نقش شهروند ساده است، نقش خاصی ندارد، بایستی تلاش نماید از لا به لای حرف ها و لایک ها و دیسلایک ها و همگی دیتاهایی که از شب و روزهای بازی وارد بازی می‌شود مافیا را پیدا کند. چنانچه نام موردنظر شهروند نقشدار ، شهروند ساده یا نقش های سیاه بازی باشد به شهروندان سفيد تبدیل می شود اگر نام آیتم حیث مافیا باشد شهروند سفيد میمیرد. سازه به لحاظ گاد می توان تصمیم گرفت که توانایی کشتن گرگینه مهم را داشته باشد یا این که بازی مافیا 2 طنز خیر. اگر در ارتفاع رایگیری نتوان به تصمیم مشخصی رسید، گشوده نیز یک جلسهی محاکمه و گفتمان برگزار میشود و همین پروسه تا وقتی که یک نفر در طی رایگیری از بازی، به استدلال اتهام به عضویت در مافیا حذف شود، ادامه مییابد. «روز»ها را به دلیل مشاجره و رایگیری طولانیتر از «شب»ها قرار دهید. این فرد می تواند یک عدد از بازیکنان را انتخاب و او را عضوی از مجموعه مافیا کند. جز شهروندان است که شب بیدار می شود و در رخ تمایل، به شخصی فرمان بدون صدا می دهد و صبح روز آنگاه راوی اعلام می نماید که آن فرد در طول این زمان بازی مافیا کافه صحبتی نکند. پس از فداکاری یاکوزا هر شب دارای ندای گاد از خواب بیدار میشود و یک نفر را که حدس می‌زند توسط یاکوزا ، مافیا شده می باشد را انتخاب می کند و در شکل حدس صحیح آن فرد درمان میشود. در کل همگی اشتباهات شخصیت های Mafia II و Mafia I که باعث به نیستی آن ها می شود همیشه به رخ نمادین درست در تضاد گفته های آیین است. ردگیر : شهروندی هست که در فاز شب برای پیدا نمودن کمینگر استعلام می گیرد. اما در شب های بعدی کارآگاه دیگر کارآگاه وجود ندارد بنابراین نمی تواند استعلام بگیرد زیرا شب قبل تبدیل به شهروند سفيد شده است. پس همانطور که متوجه شديد شهروند سفيد ميتواند در فاز شب به مدير بازی اسمی ندهد. یعنی هر شب یک نفر را به قتل میرساند. همین بازی اهمیت 2فاز شب و روز بوده که در سطح شب، اشخاص مافیا به شکل مخفیانه یک شهروند را میکشند. دیوانهی شهر : شهروندی می باشد که اگر در رایگیری در فاز روز از بازی بیرون شود ، آن شب مافیا میتوانند دو تیر شلیک کنند. به عنوان مثال درصورتیکه در رایگیری فاز روز حذف شود ، در روز بعد از آن هم در رایگیری کمپانی می نماید و بعد از آن خارج میشود.