نامه سرگشاده به وزیر بهداشت: از "بازرسان بهداشت" هم قدردانی کنید

[ad_1]

«چرا دستور نمی دهید روابط عمومی وزارتخانه نسبت به تهیه و ساخت کلیپ جهت تقدیر از این زحمات اقدام کند؟  چرا در سخنان و مواضع تان نامی از این افراد تلاشگر در حوزه بهداشت اصلا خبری نیست؟

[ad_2]

Source link