نادیده گرفتن این 10 راهنمایی برای موفقیت مصاحبه! (اگر شما نمی خواهید این کار…)

[ad_1]

حضور در یک مصاحبه می تواند دشوار حتی برای تجربه حرفه ای است. وجود دارد چند نکته را به یاد داشته باشید که می توانید اطمینان حاصل شود شما مصاحبه می شود به یک شروع عالی و به شما از دانش و آسایش شما نیاز به کاهش اضطراب و آرامش شما را پایین. در اینجا 10 نکته که حضور خود را در مصاحبه و گرفتن با موفقیت از طریق آن.

1. انجام کمی تحقیق – تحقیق در مورد این شرکت از قبل و پیدا کردن یک کمی در مورد آنچه انجام می دهند و که آنها می تواند یک راه طولانی به عنوان یک موفقیت و یا نه, آن می تواند تمام تفاوت آنها را استخدام شما. درک آنچه که آنها به دنبال در یک فرد نیز می تواند تا حد زیادی افزایش شانس خود را, شما می توانید با استفاده از شرکت های دفترچه و یا اینترنت برای انجام تحقیقات خود را در این شرکت است.

2. در حال حاضر خود را به خوبی آماده سازی خود را ضروری است برای موفقیت در مصاحبه خود را همیشه خودتان مقدار زیادی از زمان به دوش داماد و لباس مناسب برای مصاحبه. لباس خود را انتخاب کنید عاقلانه و لباس مناسب برای این نوع از کار شما برای استفاده از.

3. زود می رسند – همیشه مطمئن شوید که شما وارد در مصاحبه حدود 10 دقیقه قبل از مصاحبه واقعی شروع می شود و این اطمینان حاصل شود که شما نمی رسند متلاطم پس از عجله در اطراف و نشان خواهد داد که مصاحبه است که شما وقت شناس.

4. سوال خود را – در حالی که آن است که شما که در حال مصاحبه شما همچنین باید در تهیه سوالات به درخواست مصاحبه با آماده شدن سوال بپرسید قبل از آن را نشان می دهد مصاحبه که شما گرفته اند هم نشان داده اند ابتکار و علاقه مند به پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد موقعیت و یا شرکت.

5. تعداد برداشت اول – همیشه به یاد داشته باشید که برداشت اول تعداد زیادی راه رفتن به مصاحبه با سر خود را بالا برگزار شد, لبخند و دست دادن محکم. به شما نشان اعتماد به نفس در خودتان ضروری است و می تواند تمام تفاوت را به شما موفق بودن.

6. نشان دادن علاقه – مطمئن شوید که به شما نشان می دهد علاقه به شخص انجام مصاحبه از آنها سوال بپرسید که چه مدت آنها کار کرده اند برای شرکت و چه درگیری با اعضای ستاد هستند.

7. سازمان دیده بان زبان بدن خود – اعتماد به نفس در زبان بدن خود را راه شما خودتان انجام یک داستان بگویید نشانه در زبان بدن شما خواهد شد و به مصاحبه بینش به نوع فرد است که شما مصاحبه در محل تعداد زیادی از ایمان در افراد زبان بدن, بنابراین مطمئن شوید که شما اجازه نمی دهد شما را.

8. مطمئن شوید که شما را در درک الزامات – اگر شما مطمئن نیستید از هر گونه سوال است که مصاحبه کننده می پرسد و سپس مطمئن شوید که به درخواست آنها برای روشن کردن معنی آنها, اگر پاسخ شما به طور کامل و بدون درک این سوال شما تنها درخواست برای مشکل.

9. سوال در مورد دنبال کنید تا مطمئن شوید که مصاحبه کننده می داند که چگونه شما علاقه مند هستند با پرسیدن در مورد آنچه اتفاق می افتد پس از مصاحبه در مورد دنبال کنید تا مطمئن شوید که شما می دانید چگونه و چه زمانی آنها را به شما تماس بگیرید اگر شما موفق هستند.

10. مطمئن شوید که مصاحبه کننده می داند که شما می خواهید کار – در پایان این مصاحبه مطمئن شوید که شما تکرار شما تا چه حد مناسب برای موقعیت و آنچه شما می تواند به این شرکت به عنوان یک عضو از کارکنان.

[ad_2]