می توانید یک کسب و کار بود هر دو اخلاقی و موفق ؟

[ad_1]

این سوال مرا برای برخی از زمان در حال حاضر. من می گویم نگران نمی کند چرا که من شخصا هیچ شکی نیست که کسب و کار و اخلاق می تواند و باید در کنار هم برای یک شرکت برای تحقق بخشیدن به موفقیت است. من آن را می گویند از آنجا که واقعیت را نشان می دهد که با وجود این واقعیت است که اکثر شرکت ها در شرکت های بزرگ جهان باید خود را به اصطلاح “منشور اخلاقی” فقط تعداد کمی از این شرکت ها واقعا رفتن با آن. در ضمن بیشتر و بیشتر شرکت ها و افراد پیدا کردن بهانه ای برای رفتار غیر اخلاقی و بر این اساس قرار دادن کسانی که همچنان به این باور در اخلاق در یک وضعیت دشوار که در گروه دوم به رقابت در برابر کسانی که کمتر اصولی. متاسفانه اخلاقی مردم اغلب از دست دادن در مبارزه خود را در برابر کسانی که می خواهم هر چیزی را به آنچه آنها می خواهند. به عنوان یک ماده در واقع در جهان امروز آن را تبدیل به بیشتر حکومت از این استثنا برای اخلاقی افراد موفق در حرفه خود و کسب و کار زندگی به سادگی از آنجا که آنها مجبور به رقابت با نوع شایع تر از افراد در بازار امروز یعنی اصولی و یا بسیاری از آنها ترجیح می دهند به تماس “هوشمند است.”

تقریبا هر روز ما در مواجهه با موقعیت های که در آن ما باید به تصمیم گیری و انتخاب بین چیزی اخلاقی و دیگری که کمتر از اخلاقی با دومی تقریبا همیشه ظاهر می شود به عنوان با ارزش تر است. آویزان بودن در سود و میل به موفقیت بسیاری از افراد متاسفانه دومی را انتخاب کنید به منظور تحقق بخشیدن به اهداف فوری خود را.

نمونه های بسیاری از تصمیمات غیر اخلاقی هستند که در دنیای کسب و کار. دو نمونه به ذهن می آیند. در سطح کسب و کار من فکر می کنم موقعیت های که در آن یک کسب و کار طول می کشد یک قاتل رویکرد به حذف رقابت کسب و کار و یا افراد از مسیر خود به جای ورود آنها را به صادقانه رقابت در سطح فردی فکر می کنم می تواند یک وضعیت که در آن یک حریص کارمند هدفمند توسط یک رقیب و پرداخت رشوه و یا یک کمیسیون در بازگشت برای اطلاعات محرمانه است که می تواند کمک به رقابت ربودن یک فرصت کسب و کار از کارفرما. بخش غم انگیز این است که اکثر مردم امروزه به جای محکوم کردن چنین رفتار آنها توصیف آن به عنوان یک حرکت هوشمند و اضافه کردن “شما نمی تواند یک گوسفند در میان گرگ ها.” آنها می گویند آن را به عنوان اگر پیوستن به گرگ تنها راه حل برای زنده ماندن در جهان امروز است.

من تعجب می کنم! هنگامی که آن را تبدیل به قابل قبول بود متقلب حیله گری و کاملا شرور? چرا صادقانه به مردم در نظر گرفته شده ساده و بی تکلف یا از همه مهم تر چرا که آنها از دست دادن شانس خود را از پیروزی برابر بیشتر حیله گری و کمتر اخلاقی است ؟ ساخته شده است که از این تعداد یک قاعده ، و یک تهدید در برابر مالی سودآوری یک شرکت و یا یک فرد ارزش فدا کردن یکی از ارزش ها و اجازه می دهد خود و یا اخلاق به بیرون رفتن از پنجره ؟

در کتاب من آن را به این راه. خوب اخلاق کسب و کار می تواند و باید بخشی از یک کسب و کار موفق. غیر اخلاقی کسب و کار می تواند سود آور در کوتاه مدت اجرا شود اما هرگز نمی تواند واقعا موفق است. یک کسب و کار بدون اخلاق کسب و کار است و بدون صداقت. چنین کسب و کار ممکن است متوجه فوری سودآوری اما آن را قطعا در صورت دراز مدت شکست. این قانون شامل هر جنبه ای از زندگی ما است. این درست است نه فقط به این دلیل که مشتریان می خواهم برای مقابله با ارزش های مبتنی بر شرکت ها بلکه به دلیل یک بی مرام کسب و کار مانند یک پوسیده خانه محكوم به سقوط در دست خود را در رشد موریانه. آن را به سادگی نمی باید یک پایه محکم است که می تواند ایستادن در برابر بسیاری از طوفان آن را در طول عمر خود را.

بنابراین چه چیزی شما را به اخلاق موضوع که بافت پارچه از شرکت شما ؟

1-به عنوان مثال منجر شود. الهام بخش کارکنان خود و مشتریان به انجام آنچه درست است.
2-خود را تشویق کارکنان به انجام کار درست و پاداش آنها را برای آن.
3-آیا فساد را تحمل و یا رفتار غیر اخلاقی در شرکت شما
4-مهم نیست که چقدر سود آور یک مشارکت و یا یک رابطه کسب و کار ممکن است به نظر می رسد آن را اگر آن را به معنی که شما تیم با یک غیر اخلاقی شرکت و یا فرد
5-در نهایت به یاد داشته باشید که مبارزه با مبارزه خوب برای برنده شدن در این مسابقه بسیار رضایت بخش تر بدون در نظر گرفتن اینکه آیا شما برنده شوید و یا از دست دادن از برنده شدن در هزینه شخص دیگری.

زندگی می کنند و به عنوان مثال منجر شود که همه این روزها در حال پشت سر شما و شما در حال نشستن در صندلی rocking گفتن نوه های شما داستان در مورد دستاوردهای خود را, شما خواهد شد نه تنها احساس افتخار برای گفتن داستان خود را صادقانه زندگی مبارزات اما همچنین شما می خواهد آنها را آموزش چگونه به زندگی صادقانه و صالح زندگی است. تنها پس از آن شما سفر کوتاه در این جهان را ساخته اند یک تفاوت و زندگی خود را نمی خواهد بیهوده بوده است.

میراندا کنیرز
رئیس/مدیر عامل, عربی-انگلیسی ترجمه Services, Inc.
http://www.arabictranslationservices.net
ژوئیه 12, 2010

[ad_2]