میشه غصه ما رو يه لحظه تنها بذاره

[ad_1]

اتفاقات مثبتی که جان و دل را تا اندازه‌ای یا حتی برای لحظه‌ای هم شده از استرس‌ها و نگرانی‌ها دور کرده است را پاس بداریم.

[ad_2]

Source link