میانبر به شهروندی ایالات متحده!

[ad_1]

اخذ تابعیت آمریکایی است آسان نیست. یکی برای زندگی در ایالات متحده برای یک دهه یا بیشتر در واقع قبل از اینکه واجد شرایط برای همان. اما پس از آن, است, این تنها راه است ؟ درست مانند هر جنبه دیگر وجود کلید های میانبر در اینجا به عنوان به خوبی. شما می توانید تبدیل شدن به یک شهروند ایالات متحده به عنوان کمتر به عنوان شش ماه ارائه شده شما پیوستن به ارتش ایالات متحده است.

با جدید جبران بودن آورده موقت مهاجران ماهر در حال حاضر مجاز به پیوستن به ارتش ایالات متحده است. این مهاجران شامل کسانی که در برگزاری ویزای H – 1B و غیره شده اند و زندگی در ایالات متحده برای مدت حداقل دو سال. این اصلاح شده است در مورد آورده با توجه به کمبود پرسنل به استخدام در ارتش. نیاز نیز مورد آمده با پرسنل بودن پست شده در عراق, افغانستان و….

این اصلاح برای اولین بار پس از جنگ ویتنام است که نیروهای مسلح باز است به صورت موقت ساکنان ایالات متحده است. اما نظامی باز است برای کسانی که در برگزاری این کارت سبز. این نیز می تواند به عنوان یک تاکتیک نسبت به گرفتن بیشتر مردم به ارتش است.

با رکود اقتصادی و رشد در بازار این است که یک گزینه باز برای بسیاری از مهاجران که مایل به حل و فصل کردن در ایالات متحده است. بنابراین یک راه این است که کوتاه ترین مسیر به یک شهروند ایالات متحده است که با خدمت به کشور است.

این است که اساسا یک سال برنامه آزمایشی که در آن در هزار مهاجران خواهد بود استخدام از سراسر کشور است. روند آغاز خواهد شد از نیویورک است.

آن است که این باورند با مهاجران ماهر پیوستن به ارتش ایالات متحده وجود دارد مقدار زیادی از دامنه را برای بهبود در کیفیت پرسنل ارتش. دلیل این است که این مهاجران ماهر مجرب با سالها تجربه کار حرفه ای همراه با دانش از بسیاری از زبان های خارجی است. این امر نمی تواند در این مورد با بسیاری از آمریکایی های بومی. وجود خواهد داشت یک سهولت در ترویج آن دسته از مهارت های خاص و مطمئن خواهد بود پر کردن حفره ها در مورد تفسیر زبان امکانات پزشکی و سایر اطلاعات مورد نیاز.

این برنامه بسیار قابل استفاده برای مهاجران هندی تبار که فرم بزرگترین جمعیت مهاجران در ایالات متحده تحت ماهر مهاجر دسته. اما Latinos که به طور کلی به اسپانیایی صحبت می کنند فرم بالاترین جمعیت تحت ماهر دسته.

حدود پنج صد و پنجاه پرسنل خواهد بود استخدام از نیویورک خود را با یکی دیگر از چهار صد و پنجاه از سایر نقاط کشور است. کسانی که صحبت می کنند یکی از سی و پنج زبان خاص مانند عربی, تامیل, هندی یا اردو چینی و غیره واجد شرایط تحت این برنامه است. کسانی که اسپانیایی صحبت می کنند صرفا مجاز به این برنامه است.

با تفنگداران دریایی ما همیشه پیدا کردن آن سخت به مقابله با زبان های مختلف, این می تواند به اثبات می شود یک شروع تازه برای همین به ویژه کسانی که قرار داده شده در افغانستان و پاکستان و مناطق.

این برنامه نیز جذب سه هزار پزشکان از دیگر نقاط آمریکا شد.

اگر این برنامه است که به موفقیت آن می تواند گسترش به تمام حوزه های دیگر از ارتش ایالات متحده نیز هست.

بنابراین اگر شما احساس می کنید که ما در خانه خود و برای خود و نسل های آینده این به نظر نمی رسد مانند یک گزینه بد در همه!

[ad_2]