موفق شدن در زندگی – اهمیت نظم و انضباط

[ad_1]

نظم و انضباط به معنی اطاعت از قوانین و مقررات رفتار انسانی. یک زندگی بدون نظم و انضباط است که مانند یک کشتی بدون سکان. نظم و انضباط است تمام شود و پایان همه از زندگی است.این به آن معنا نیست نفی آزادی فردی و یا یک زندگی کابین-اد و محدود در آهن مورد. ویلیام باریک می گوید: “این تنها نظم و انضباط را قادر می سازد که انسان برای زندگی در یک جامعه و در عین حال حفظ آزادی فردی’. بدون بدن می تواند رستگار در زندگی خود را بدون آن.

ما پیدا کردن نظم و انضباط در:

اگر ما نگاهی به نزدیک در اطراف ما قادر خواهد بود به درک که همه چیز رعایت قوانین رول از طبیعت است. نمونه های بسیاری وجود دارد در اطراف ما. در اینجا برخی از نمونه هایی که در آن ما می توانیم درس نظم و انضباط از-

– طبیعت: نظم و انضباط است کم از طبیعت است. طبیعت است نه یک هرج و مرج اما یک هستی است. تا به حال شده است وجود دارد هیچ نظم در طبیعت, جهان را نابود کرده در چشمک یک چشم. تمام سیارات منظومه شمسی در حرکت خود در مدار مربوطه در رشته راه و آیا هرگز در برخورد با یکدیگر

– ارتش زندگی: نظم و انضباط باید اطاعت در زندگی است. در اینجا نظم و انضباط یک سوال از زندگی و مرگ است. سربازان باید به دنبال فرمان رهبر و بدون هیچ سوال بدون هر بهانه ای بدون هیچ تردیدی. به این دلیل است که در اینجا یک لحظه تردید ممکن است به معنی شکست و مرگ است. وجود رود گفت: “انجام و یا می میرند’

– حیوانات: نظم و انضباط نیز دیده می شود در زندگی پایین تر از حیوانات است. زندگی زنبور عسل را با یک چشم باز نمونه ای از نظم و انضباط. تمام زنبورها اطاعت ملکه زنبور عسل است. مورچه نیز منظم. آنها زندگی خود را در یک نظم و انضباط در راه است. اگر هر مورچه پیدا کردن یک قطره آب او به اشتراک گذاری این قطره آب با یکی دیگر از مورچه. همه حیوانات دیگر را نیز به دنبال یک نظم دوره از زندگی است. و….

ارزش نظم و انضباط:

– در زندگی روزانه: ارزش بزرگ از نظم و انضباط در زندگی ما است. انسان یک موجود اجتماعی است. او نمی تواند انجام آنچه او را دوست دارد. او باید با رعایت قوانین جامعه است. که در آن وجود دارد بدون نظم و انضباط وجود دارد این است که هیچ قاعده و قانون که در قانون وجود دارد و تنها هرج و مرج و سردرگمی در همه جا. از “قدرت حق است” می شود از روز است. به خوبی تنظیم منظم انسان می تواند لذت بردن از تمام boons از یک زندگی شاد و ترک در پشت او پا چاپ از اعمال با شکوه در شنهای زمان. M. K. گاندی می گوید: “نظم و انضباط و حفظ سیستم, حفظ, توسعه و توسعه ارتعاش زندگی انسان است.’

– در زندگی خانوادگی: نظم و انضباط است که از ارزش های بزرگ در زندگی خانوادگی. یک خانواده با نظم و انضباط خوب است که مانند یک تیم زیر خوب کاپیتان. بر خلاف یک خانواده بدون نظم و انضباط است که نمی تواند به سادگی. خانواده اولین زمین آموزش برای یادگیری نظم و انضباط.

– در زندگی دانشجویی: دانشجویان آینده امید ملت است. وجود دارد زندگی است زندگی preparation – آمادگی برای مبارزه زندگی است. آنها می توانند انتظار برای پیروزی در نبرد زندگی بدون نظم و انضباط. کمتر شایسته دانشجویی با نظم و انضباط می تواند ضرب و شتم یک بیشتر شایسته دانشجو بدون نظم و انضباط در رقابت است.

– در زمین بازی: نظم و انضباط است که به شدت به دنبال در زمین بازی. یک تیم نمی تواند بازی خوب و بدون نظم و انضباط. به خوبی منظم اما ضعیف تیم به راحتی می توانید ضرب و شتم قوی تیم رقیب بیبهره اگر نظم و انضباط در میان آنها است. نظم و انضباط ممکن است به نام یک میلیون دلار, راز برای کسب پیروزی در این مسابقات از بازی و ورزش است.

– در سیستم ترافیک: نظم و انضباط است که به شدت به دنبال در سیستم ترافیک. این است که چرا پلیس راهنمایی و رانندگی ارسال شده در مهم نقاط عبور در جاده ها برای حفظ قوانین راهنمایی و رانندگی. آنها هدایت وسایل نقلیه به دنبال خود را به علت درس و جلوگیری از مربا و حوادث است. ما می دانیم که یک جاده بدون نظم و انضباط خواهد بود یک جاده با یک صحنه وحشتناک از تصادفات تنها.

ریز نظم و انضباط است که کلید موفقیت در زندگی است. آن را در واقع به معنی تجویز کد رفتاری که به ما کمک می کند تا به یک زندگی صلح آمیز در یک جامعه همراه با آزادی. همه ما باید در این راه از نظم و انضباط.

[ad_2]