موفقیت این است که به عنوان مهم به عنوان چگونه آن را به دست آورد

[ad_1]

با توجه به نیکولو ماکیاولی “پایان توجیه به معنی.” هر چند این عبارت تبدیل به یک اصل است برای بسیاری از مردم آن را نمی اکسل آزمون اخلاقی بررسی شده است. مثبت پایان توجیه نمی کند بد به معنی; نه منفی end باطل مثبت معنی. موفقیت پایان به عنوان مهم است به این معنی که از طریق آن به دست آورد. از این رو در پایان باید در نظر گرفته نمی شود در انزوا به معنی.

موفقیت باید در نظر گرفته شود به عنوان چیزی پیچیده به عنوان آن قابل مشاهده است در روزانه و حوادث زندگی است. موفقیت دیده می شود نه تنها در پیچیده و استثنایی دستاوردهای بلکه در ساده و معمولی دستاوردهای. واضح است و آشکار در حوادث شایع و فعالیت های زندگی است. این دلیل شما نیاز به نگاه به دور برای دیدن موفقیت آن را به عنوان در حال حاضر در تحقق اهداف ساده به شما در تنظیم.

اما افراد مختلف فوق العاده موفق در زمینه های مختلف و به روش های مختلف. برای مثال در حالی که برخی از افراد استثنایی رسیدن به موفقیت در ورزش دیگران انجام این کار در موسیقی است. در عین حال برخی از دستیابی به آنها در دانشگاهیان. در زندگی هر فرد موفق, مسئول از مردم علاقه مند هستند در موفقیت او و این بدان معنی است که از طریق آن موفقیت را به دست آورد. آن را اشتباه و غیر اخلاقی به بی علاقه در استفاده از موفقیت است.

هیچ یک جشن به عنوان یک موفقیت توسط یک فرد مسئول (یا یک مسئول جامعه) اگر به این معنی که از طریق آن دستاوردهای خود را ساخته شده در حال ناشناخته و یا از نظر اخلاقی غیر قابل قبول است. دلیل آن این است که ارزش های اخلاقی پایان است به عنوان قابل توجهی به عنوان ارزش های اخلاقی به این معنی که از طریق آن انجام شده است. یک دستاورد واجد شرایط به عنوان موفقیت اگر به این معنی که از طریق آن به دست آمده است از نظر اخلاقی و اجتماعی قابل قبول است.

موفقیت می تواند تعریف شده به عنوان دستاورد از هدف تعیین شده است. هر دستاورد که نمی اکسل آزمون اخلاقی و اجتماعی توجیه می کند واجد شرایط به موفقیت است. هر موفقیت یک دستاورد اما هر موفقیت است نه موفقیت. موفقیت لزوما اخلاقی و اجتماعی اعتبار. در نتیجه از آن است که نه فقط پایان (موفقیت) که مهم است بلکه به این معنی که از طریق آن به دست آورد. هیچ پایان می توان توجیه یک اشتباه معنی مهم نیست که چقدر خوب پایان مارس (به نظر می رسد) بود.

این است که چرا Machiavellian اصل توجيه است غیر قابل قبول نظریه اخلاقی. پایان است و همیشه خواهد بود به عنوان قابل توجهی به عنوان وسیله ای که از طریق آن انجام شده است. مثلا ثروتمند بودن (پایان) خوب است اما سرقت در جهت تبدیل شدن به ثروتمند (معنی) بد است. می گویند که پایان توجیه به معنی این است که به اعتراف است که آن را خوب است به سرقت اگر آن را می تواند کمک به کسی که برای تبدیل شدن به غنی. در واقع این غیر اخلاقی است.

حتی ارتکاب چنین ثروت در خدمت بشریت (با کمک به کسانی که نیاز دارند) را توجیه نمی کند به این معنی که از طریق آن ثروت به دست آورد. این است که چرا برخی از مردم وجود دارد که ثروتمند هستند اما نه شماره در میان افراد موفق (با هدف استاندارد) در جامعه است. هر چند آنها باید همه چیز را پول می توانید خرید جامعه نمی خواهید به معاشرت با آنها. برخی از آنها حتی طرد توسط خانواده های آنها.

چنین افرادی هستند و باید طبقه بندی شده در میان افراد موفق چرا که آنها شکست. به شکست اخلاقی خود را در زندگی است که به یک شکست در زندگی واقع است. کمی تعجب گاو نقدی که رسیدن به موفقیت مالی با غارت کشور خود خزانه داری نیست شماره میان غنی در جهان ثبت شده است. فقط کسانی که منابع درآمد هستند و از نظر اخلاقی و اجتماعی قابل قبول و موجه هستند به رسمیت شناخته شده و مفتخر به عنوان افراد ثروتمند در جهان را ثبت کرد.

[ad_2]

Author: admindd3234

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *