موفقیت الهام بخش داستان به عقب بر گردیم با سابق خود را

[ad_1]

هنگامی که شما می خواهید به عقب بر گردیم با سابق خود را گاهی اوقات شما واقعا نمی متوقف به در نظر گرفتن این که آیا آن را درست انجام…یا نه. ما تا کور عشق ما برای آن شخص که ما واقعا نمی در نظر گرفتن اگر آنها بهترین چیز برای ما است. خوب من یک موفقیت داستان در مورد کسی که من می دانم. و اگر شما می خواهید به عقب بر گردیم با سابق خود را, شما نیاز به خواندن این.

این یک داستان طولانی اما من تغلیظ شده آن به پوشش اصول اولیه.

نام دوست من?…بیایید فقط او را فرشته. او تا به حال شده است از دیدن این مرد بیش از 20 سال است. آنها حتی تا به حال یک بچه با هم. در این 20 سال پسر بود از تخت به معنی فرشته در همه ابعاد از لحاظ جسمی عاطفی به ذهنی سوء استفاده. او هرگز هر چیزی حق او نگاه هرگز راه او فکر کرد که او باید و اساسا هیچ چیز او را به اندازه کافی خوب بود. و هر چند بسیاری از توصیه به ترک او را دوست داشت و فقط می تواند فکر می کنم از اینکه بدون او.

خوب فرزند خود را بزرگ شده و به زودی به عنوان او تبدیل 21she نقل مکان کرد و در خارج از خانه و فرشته…او را از خانه اخراج به دلیل نبود مال انزن. او نمی خواست به ازدواج با او و او تصمیم گرفت آن زمان برای کسی که جدید است.

به عنوان شما می توانید تصور کنید که این زمان بسیار دشوار است برای فرشته. او همیشه سعی کردم به او و برای او انجام دهد آنچه که او می تواند تنها برای پیدا کردن چیزی به اندازه کافی خوب بود. و در حال حاضر او خود را امتحان کنید و آن را.

برخی از زمان رفت و پس از فروپاشی. در آن زمان فرشته شروع به پیدا کردن خودش دوباره. او بیشتر شد و اعتماد به نفس خود را امن. او شروع به در حال توسعه زندگی خود و انجام کارهایی که او دوست داشت. او در حال تغییر, بازسازی, خودش, پیدا کردن بال های خود را. او کشف خود را شخصی زیبایی و امر به معروف او آزادی است.

در این میان البته پس فرشته و سابق او به اشتراک گذاشته یک کودک در بین آنها هنوز هم در لمس کرد. و هر چند او شروع کردن یک مسیر جدید او هرگز متوقف عشق سابق او. ظاهرا سابق او دوست جدید خود را بیش از حد چرا که به عنوان سرنوشت آن را داشته باشد با وجود دوستان لطفا به عقب بر گردیم با سابق خود را فرشته و مرد بودند به عقب با هم دوباره.

اما حتی اگر او تا به حال تغییر در بسیاری از راه های برای بهتر او هرگز. چرا که کم و ببین بر تقویت رابطه خود همان عادات قدیمی لگد. روانی و عاطفی و کلامی بود. این گفته به کجا بروید و چه باید بکنید آغاز شده بود و دوباره ثابت nitpicking در ظاهر او نیز بازگشت.

هیچ چیز بین دو نفر از آنها تغییر کرده بود. اما فرشته بود…و از آنجا که مدت کوتاهی پس از بازگشت با هم, فرشته تصمیم گرفته بود او تا به حال به اندازه کافی. بله او هنوز هم عاشق مرد اما اگر او نمی تواند او را با احترام و عشق و سپس او ماندن.

امروز فرشته خوشحال قوی و مستقل است. بار گذشته رابطه خاموش شانه های او و او در پیاده روی بلند و افتخار. او دارای یک درجه از اعتماد به نفس در مورد خود و حمل خودش را در یک راه است که می تواند شاهزاده خانم دیانا افتخار.

بهترین بخش این است که به خاطر شخص او شد و هنوز هم در حال تبدیل شدن به او را گرفتن بچه ها توجه همه جا. آنها کشیده شده به مانند زنبور عسل به عسل. و او را انتخاب کنید در حال حاضر که یکی از او می خواهم به می دانم که آنها خط تا با امید به گرفتن برخی از توجه است.

او خوشحال است و زندگی فوق العاده است. من او را پرسید که پس از “آیا شما هنوز هم می خواهم به عقب بر گردیم با سابق خود را.,” که من شنیدن a four letter word و به دنبال آن توجهی ندارد…”جهنم هیچ” بودن و پاسخ.

[ad_2]