موفقیت اصل نکته #1 – احساس ترس و انجام آن به هر حال

[ad_1]

در جک کنفیلد در کتاب “اصول موفقیت” او بحث 62 اصول به پرش شروع خود را و زندگی خود را از جایی که هستید به جایی که شما می خواهید. یکی از اصول موفقیت است به احساس ترس و انجام آن به هر حال. هر فرد دارای ترس است. بسیاری از زمان شما می شنوید که از ترس غلط است شواهد ظاهر می شود واقعی است. ترس است که تنها در ذهن فرد دچار ترس. در زیر 3 راه هایی برای زندگی با ترس و موفق:

  • آن را احساس می کنید – احساس ترس وسیله به اطلاع آن و حرکت بر روی. اگر شما احساس ترس شما در حال گرفتن یک خطر حرکت خواهد کرد که شما را به سطح بعدی از رشد شخصی خود را. احساس ترس است نه یک چیز بد است. این یک چیز خوب از آنجا که شما در حال حرکت به خارج از منطقه راحتی خود را به منطقه می دهد. هر فرد دارای احساس ترس بارها و بارها به عنوان آنها انجام یک پروژه جدید.
  • از آن لذت ببرید – بله من آن را گفت. لذت بردن از ترس. با بهره گیری از ترس اجازه می دهد تا به شما برای شاد بودن به عنوان شما در حال رفتن را از طریق فرایند است که ممکن است ترسناک است. ایجاد یک تجربه مثبت در واقع می تواند کمک به ترس خود را ناپدید می شوند.
  • آن را تجربه – آنتونی رابینز می گوید که “اگر شما نمی توانید شما باید. و اگر شما باید, شما می توانید.” است که آن را به سادگی به عنوان شما می توانید برای هر وضعیت است که شما ممکن است احساس ترسناک است. شما می توانید این خطرات کمک خواهد کرد که شما رشد می کنند. بهترین چیز این است که بالا قصد برای یک پروژه و پایین پیوست. با داشتن بالا قصد شما را در عمل و نه نگرانی در مورد نتیجه از عمل است. شما فقط نگه داشتن در حال حرکت به سمت اهداف است.

[ad_2]