موفقیت اصل – اصل کار

[ad_1]

کتاب ضرب المثل ها به ما می آموزد اهمیت توسعه خوب و سازنده عادات. یکی از این عادات که ما را تشویق به این عادت کار. بله کار می کنند. خدا مقدر کار از خلقت انسان را با قرار دادن او را در باغ عدن به لباس باغ و آن را نگه دارید. به عبارت دیگر خدا به آدم کار می کنند.

و دقت كنيد كه خدا به او مرد کار قبل از او به او ، کار است و نه نفرین. خدا هرگز تنبلی را تشویق می کند.

به عقب گذاشته و بدفع الو قت گذراندن نیست یک چیز خوب است. اگر ما تا به حال رفتن به انجام رساندن مقدار ما تا به حال بهتر رول تا آستین ما پس به صحبت می کنند و به کار می کنند. بدون در نظر گرفتن چگونه استادانه درست شده ما رویاها و اهداف خود هستند و اگر ما اعمال نمی شود عضله به ما جاه طلبی و انجام مجموعه ای از اهداف ما ما نمی خواهد متوجه آنها در تجربه ما. هیچ چیز طول می کشد محل را ادامه داد و مداوم عمل ،

به معنای به اعمال زمان و انرژی به یک کار اختصاص داده شده. کار انجام شود ممکن است برای شخص دیگری برای کمک به آنها در تحقق بخشیدن به رویاهای خود و یا آن را ممکن است برای خانواده های ما و یا پس از آن دوباره ما ممکن است کار در تحقق خود ما سند چشم انداز و اهداف. هر چیزی با ارزش است که ارزش کار و سمت.

خدا ما را تشویق به بررسی مورچه و چگونه کار می کند و آماده برای فصل زمستان و نیز انجام دهد. این به این معنی است که ما باید کار کنند در حالی که ما باید با قدرت به کار و به یاد داشته باشید برای صرفه جویی در برخی از ما برای پرداخت این بار جلوتر است.

در اینجا سه چیز به یاد داشته باشید و رعایت کنید در مورد کار:

1. اگر شما نیاز به پول پیدا کردن کار و در برخی از. آیا توسل به سرقت. آیا خودتان را که کم است. شما بهتر از آن است.

2. اگر شغل فعلی خود را پرداخت نمی است شما به اندازه کافی پس از آن جستجو برای چیزی بهتر اگر شما باید. اگر شما نیاز به بازگشت به مدرسه و آموزش و پرورش شما نیاز به حرفه ای شما می خواهید. هر چیزی امکان پذیر است پس خودتان را محدود نمی کند. بروید و کار شما می خواهید. آماده سازی کلیدی است.

3. یادگیری ارزش کار سخت و آموزش کودکان خود را به کار برای آنها چه می خواهند. جامعه ای که نه دست پایین کار مناسب اخلاق به نسل بعدی است که با قرار دادن آنها را در یک مخمصه جدی. از این رو آنچه ما می بینیم بسیاری از امروز. افراد جوان و سالم افراد جوان در حال حاضر به کار انتخاب و نه از کسانی که کار می کنند با توسل به زور و خشونت است. ما باید به یاد داشته باشید و آموزش اهمیت اصل کار.

پیدا کردن آنچه شما می خواهید به انجام و اند. سپس کار, بله, کار, به کسانی که همه چیز یک واقعیت است. اگر شما اذعان خدا برای کمک به او و او شما را می بیند انجام بهترین خود را به او خواهد اطمینان حاصل شود که نعمت خود را راه خود را روز به روز.

[ad_2]