موفقیت اجتناب سندرم 2

[ad_1]

هفته گذشته ما شروع به کاوش موفقیت اجتناب سندرم و چگونه آن را eviscerates یک شانس موفقیت. به طور خلاصه ما فرض می که موفقیت اجتناب سندرم مشترک انسان تمایل به میل و آرزوی موفقیت و در عین حال عمل و یا حذف به عمل در راه است که به حداقل رساندن احتمال موفقیت. ما در مورد دو تا از علائم این سندرم است. این خطر اجتناب و عدم اجتناب. آن را بیشتر فرض شده است که هر گونه تمایل به بیش از حد با وسواس اجتناب از خطر و اجتناب از شکست است که در واقع یک accelerant نسبت به شکست و underachievement. این قسمت اختصاص دارد به یکی دیگر از نشانه های این موفقیت اجتناب سندرم یعنی قصد عمدی اجتناب.

اجتناب از قصد عمدی یکی از ناتوان کننده ترین و فراگیر ترین ضعف انسان. موفقیت پایدار هرگز یک حادثه است. در اکثر موارد از آن است که یک محصول از عمدی به خوبی محاسبه شده و سازگار عمل بیش از یک دوره از زمان. آن است که ممکن است برای یک به پیروزی ثروت در اسلات ماشین کازینو و یا در قرعه کشی بازی ها, اما به عنوان بسیاری از مطالعات فوری ثروت سندرم آشکار بسیاری از افراد که پولدار فورا به زودی از دست دادن بخت و اقبال خود را. بسیاری از داستان های موفقیت داستان های پیروزی عمدی قصد ترجمه به عمدی و هدفمند اقدامات اعدام. این یک واقعیت زندگی است که این مرد است که سازگار در مجدانه به دنبال به خوبی تعریف شده در دستور کار دیدار خواهد کرد با موفقیت ناشناخته توسط مردان شایع است.

اما نگران کننده ترین چیز این است که اکثر مردم زندگی خود را بر روی خلبان اتوماتیک. آنها را از خواب بیدار در صبح رفتن را از طریق حرکات در شب و رفتن به رختخواب در دقیقا به همان شیوه در هر روز. آنها رفتن را از طریق زندگی ناامیدانه inebriated میخواره در یک حس عمیق از بی حسی با هیچ حس جهت یا هدف در همه.

قصد عمدی ساخته شده است در حدود چهار ستون. این چشم انداز و اهداف برنامه ها و اقدامات. همه این ها به خوبی توسعه یافته مفاهیم در موفقیت ادبیات. یک چشم انداز مورد نظر دولت آینده. این یک رویای برگزار شد در سطح خودآگاه. به سادگی قرار داده و آن را تعریف می کند که در آن یکی می گذرد و آنچه که به دنبال. آن است که قصد استراتژیک از یک فرد یا یک سازمان است. تراژدی زندگی این است که تعداد کمی از مردم تا کنون متوقف به درخواست خود را بی رحمانه سوال “که در آن من می خواهم با من زندگی من کسب و کار من حرفه ای روح من و روح من?” مردم حتی کمتر تا به حال از خود بپرسید “من در راه راست یا راه است که منجر به تباهی و شکست و غم و اندوه و نا امیدی است؟” من آن را به شما است که برای جلوگیری از خودتان این سوال که برای جلوگیری از این مسیر به موفقیت است.

یک دیدگاه در نتیجه تعریف تقریبی مسیر موفقیت است. در حالی که تعداد بسیار کمی از مردم مخالف به ایده داشتن یک دید شخصی تنها یک infinitesimally بخش کوچکی از جمعیت جهان در واقع یک نوشته چشم انداز برای زندگی خود را. محققان با قرار دادن آن در کمتر از سه درصد است. برای قرار دادن آن در متن اگر چه تقریبا 100 ٪ از جمعیت جهان hankers برای موفقیت 97% جلوگیری از برداشتن قدم اول است که به نوشتن بر روی کاغذ از یک دید شخصی. این یک نمونه موردی از مردم دانستن آنچه آنها نیاز به انجام به منظور افزایش شانس خود را از موفقیت و سپس انجام چیزی که militates در برابر آن موفقیت است.

بعدی ستون هدف است. در حالی که چشم انداز ممکن است گسترده توضیحات یک هدف این است که یک هدف خاص به هدف. این قطعنامه به دست آمده در یک زمان مشخص و تا یک تاریخ از پیش تعیین شده. برای رسیدن به این هدف ضروری است که یک برنامه عمل بود در محل قرار داده. این طرح باید مربوط به دستور کار بودن دنبال مناسب به عنوان یک راه حل برای این مشکل امکان پذیر و قابل قبول به قابل توجه سهامداران است. در نهایت برنامه اقدام باید قرار داده به آزمون از طریق اقدام عملی. قصد عمدی خواسته است که یک چشم انداز نوشته شده باشد و اهداف گردد و متعهد به مقاله یک طرح یا برنامه ای از اقدامات منطبق و اقدامات مناسب انجام شود هر روز.

اجتناب از قصد عمدی است بنابراین اجتناب از نوشتن یک چشم انداز اجتناب از تعیین اهداف اجتناب از تهیه برنامه ای برای رسیدن به اهداف و در نهایت اجتناب از مصرف هوشمند اقدامات برای دستیابی به اهداف. تمام این چهار ستون تقاضا نظم و انضباط و تفکر است. اجتناب از قصد عمدی است بنابراین یکی دیگر از نسخه از اجتناب از نظم و انضباط شخصی و اجتناب از تفکر است.

آن غیر قابل انکار است که مغز انسان بزرگترین دارایی و در عین حال آن را نیز در جهان معروف ترین و رایج ترین فیل سفید. چه چیز دیگری می تواند یک توصیف شکوه ترین دارایی است که عمل در کمتر از 3% ظرفیت بیشتر مردم ؟

قبل از اینکه ما را ترک موضوع اجتناب عمدی قصد من اجازه می دهد به درخواست شما چند سوال شخصی. در جایی که می خواهید با زندگی خود را ؟ آیا شما یک چشم انداز است که نوشته شده است ، نوشته شما را به اهداف خود بر روی کاغذ ؟ شما را ساخته اند برنامه ای برای به انجام رساندن آنها ؟ شما روزانه در نظر گرفتن اقدامات در راستای اهداف خود را? اگر پاسخ به هر یک از این سوالات است, پس از آن من با فروتنی آن را به شما که قصد عمدی اجتناب سندرم ضربه زدن بر روی درب خود را. شما به خوبی برای نگه داشتن آن را. آن است که چقدر شما می دانید که این چیزهایی که مهم است. آنچه مهم است تعهد خود را به واقع زندگی می کنند زندگی خود را با قصد عمدی.

برندگان در این زندگی زندگی با رویکرد عمدی قصد. آنها فارغ هدف همه گیر وسواس و قسم خورده تصمیم به انجام کاری روز به روز آنها را از نزدیک مورد نظر خود را به پناهگاه. آیا شما انتخاب می کنید به یکی از آنها یا برای حذف خودتان از دایره خود را?

[ad_2]