معاون وزارت ارتباطات: 90 درصد دانشگاهیان اینترنت رایگان برای آموزش‌های مجازی دریافت کردند

[ad_1]

معاون وزارت ارتباطات: 90 درصد دانشگاهیان اینترنت رایگان برای آموزش‌های مجازی دریافت کردند

[ad_2]

Source link