مسابقات گلف برنامه ریزی 101 – جدول زمانی برای رسیدن به موفقیت

[ad_1]

من را دیده اند فوق العاده موفق جمع آوری اعانه را در کنار هم قرار شش ماه است و من دیده ام مسابقات بودند که یک سال در برنامه ریزی سقوط به خوبی از این مسابقات مدیر انتظارات یا در پایین حمایت و یا در تعداد گلف بازان. این جدول زمانی نمی تواند تامین نیروی انسانی شما نیاز دارید, اما این می تواند به ارائه برخی از ایده های شما ممکن است نه با استفاده از فکر (مانند مطبوعات ~ آنها تبلیغات رایگان!).

9 تا 12 ماه:

– نگه داشتن برنامه ریزی اولیه جلسه با صندلی و کلید داوطلبان

– تماس با زمین گلف(ع), به دست آوردن سرعت و در دسترس بودن اطلاعات

– در صورت امکان بازدید ممکن است در دوره & ملاقات با مدیر رویداد

– تعریف اهداف خود را

– بحث در مورد حمایت از اهداف و آماده حامی نامه

– تعیین فرمت مسابقات

– شروع به جمع آوری آدرس های ایمیل برای داوطلبان

6 تا 9 ماه:

– آغاز برگزاری جلسات ماهانه (فراموش نکنید که غذا!)

– مطمئن شوید که تمام داوطلبان می دانم که شغل خود را و آنچه آنها نیاز به انجام رساندن اهداف خود

– تماس با سوراخ در یکی از ارائه دهندگان خدمات بیمه & secure یک حامی

– تعیین محل برگزاری, تاریخ, زمان, منو

– آماده سازی مسابقات آگهی

– تماس با روزنامه های محلی و ترتیب عکس op با یک حامی اصلی(ع) و چند تن از داوطلبان.

3 تا 6 ماه:

– در ادامه جلسات ماهانه (تعیین نقاط ضعف هر کمیته)

– تعیین مسابقات بخت آزمایی را-aways درب, جوایز, جوایز

– تعیین فرصت های دیگر به صورت رایگان بیشتر مطبوعات

– بازوی همه داوطلبان با آگهی & ضمانت اشکال ~ فروش!

– Re-تایید اطلاعات با گلف (اگر بخواهید این دوره خواهد بود مایل به برگزاری یک جلسه با کمیته و ارائه تنقلات)

– تصمیم بگیرید که چه نوع از نشانه ها و/یا بنر استفاده خواهد شد برای حامیان

1 تا 3 ماه از:

– در ادامه جلسات ماهانه (در حال داوطلبان نشست اهداف خود را؟)

– همچنان به ترویج رویداد

– شروع به ساخت و یا سفارش حامی نشانه ها و آگهی ها

1 تا 2 هفته از:

– نهایی کردن لیست حامیان & علامت

– شروع تدوین لیست گلف بازان

– تماس گلف با جزئیات نهایی (# گلف بازان, فرمت, مسابقات, # اضافی شام مورد نیاز برای داوطلبان خط یا دایره در دوره)

– آماده سازی را-aways و/یا مغز گردو, کیسه

– برنامه شغل برای داوطلبان برای روز واقعه

– آموزش داوطلبان در مورد مسابقات آنها خواهد مرد

– شروع به جمع آوری منابع (نقدی جعبه بلیط قلم نشانگر نوار کرم های ضد آفتاب, دوربین و غیره)

– تهیه برنامه های

1 تا 5 ماه قبل از رویداد:

– تماس با زمین گلف با لیست گلف بازان & جفت

– نهایی داوطلب در جلسه & بپیچید تا آخرین لحظه نوشته و حامیان

– جمع آوری تمام لوازم

– آماده سازی یادداشت ها برای ضیافت (با تشکر از شما!)

– نهایی مسابقات بخت آزمایی, درب جوایز را-aways

– هر سبدهای هدیه برای درب جوایز یا بخت آزمایی

– چاپ قوانین ورق

روز:

– ممکن است صبحانه جلسه در دوره با داوطلبان به مطمئن شوید که تمام مشاغل تحت پوشش

– راه اندازی منطقه ثبت نام

– قرار دادن علامت های

– بزرگ همه گلف بازان شخصا

– مطمئن شوید که مسابقه نشانگر قرار داده شده در دوره

– اطلاعیه قبل از شروع

– هماهنگ به ثمر رساند و خلاصه ای از برندگان با گلف

– نظارت بر پست-ضیافت اعلام برندگان

– تمیز کردن لوازم

– ترتیب پرداخت به زمین گلف

در عرض 2 هفته قبل:

– نهایی نشست/جمع بندی, پارتی

– با تشکر از همه گلف بازان حامیان و داوطلبان

– پرداخت تمام لوایح برجسته آماده سازی نهایی نوشته شده حسابداری

– تهیه نامه به سردبیر: ضمن تشکر از عموم جامعه

– امن محل برگزاری و تاریخ برای سال آینده رویداد

این لیست احتمالا به نظر می رسد دلهره آور در نگاه اول اما شما متوجه یک موضوع مشترک ~ برقراری ارتباط, برقراری ارتباط, برقراری ارتباط

[ad_2]