مرگ 42 غیرنظامی توسط طالبان در افغانستان طی یک هفته

[ad_1]

مرگ 42 غیرنظامی توسط طالبان در افغانستان طی یک هفته

[ad_2]

Source link