مرکل: هرگز از من اظهارنظری درباره اینکه چه کسی جانشین من شود، نخواهید شنید

[ad_1]

مرکل: هرگز از من اظهارنظری درباره اینکه چه کسی جانشین من شود، نخواهید شنید

[ad_2]

Source link