مردم « رییس جمهور خوب» می‌خواستند؛ آقای رییس جمهور

[ad_1]


شاید همه ما در این روزهای کرونا باید فاصله‌گذاری اجتماعی را از شما یاد بگیریم آقای روحانی. فاصله‌گذاری که با حامیان خود ایجاد کردید. فاصله‌گذاری که کرونا را نه اما امید را خوب نابود کرد.

[ad_2]

Source link