محمود عباس: دیگر به توافقنامه های منعقده با آمریکا و اسرائیل پایبند نیستیم

[ad_1]

محمود عباس: دیگر به توافقنامه های منعقده با آمریکا و اسرائیل پایبند نیستیم

[ad_2]

Source link