مترینگ پمپ، بهترین گزینه محسوب میشود

دوزینگ پمپ یا این که پمپ اندازهگیر یا این که به عبارتی دیگر پمپ تزریق پمپی هست که مقدار معین (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کند. دوزینگ پمپ ها زیر گروه پمپ های جایجایی مثبت بوده و دارای اسم های دیگر نظیر: مترینگ پمپ یا این که پمپ میزان گیر بوده که در بدور معینی میزان مشخصی از سیال را پمپاژ می کند. مترینگ پمپ پودر و گرانول. همین پمپها این بضاعت را دارا هستند که حجم مشخصی از مایع را از شیوه دنده ها وارد پمپ کنند. تجربه ثابت کرده می باشد همین پمپها دوچندان قابل اعتماد هستند چون قطعات داخلی ندارند که مهم هم در حالا اصطکاک و ساییدگی باشند. ماکزیمم فشار این پمپ ها تا 30,000 psi یا 2000 bar گزارش شده است. بیشترین کاربرد همین پمپ ها در صنایع پلاستیک و مواد غذایی بوده. روش های دوز هم در صنعت های نساجی و صنایع مشابه که در آن مواد شیمیایی دخیل می باشد نیز ترویج دارد. می توانند مایعات اصلی ویسکوزیته بالا را نیز انتقال دهند. سوله استخر شنا مدرن اساسی انبوه مواد شیمیایی می باشد که در مخازن حیاتی دوز جداگانه مراقبت می شوند و اصلی کنترل مداد و پمپ دوز به جهت بالا بردن مواد شیمیایی متعدد به تیتر گزینه نیاز به جهت کنترل کیفیت آب خواهند بود. آن ها بخش حساس یک سیستم دوز یکپارچه میباشند که به جهت پراکندگی خودکار مواد شیمیایی طراحی شده اند. به جهت نمونه طعم دهنده و اسانسهایی که در مواد غذایی به کار میروند به وسیله این پمپها تزریق میشوند. پیستون درون سیلندر به جلو و عقب حرکت مینماید و به این ترتیب مایع را از سیلندر خارج میآورد. از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستيابي ديافراگم محدوداست وبطور قابل ملاحظه اي قطران كمتر از قطر ديـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفيت پمپ( حساس قطر ديافراگم اثبات )عملآ به حداكثر شتاب رفت و رجوع و برگشت ديافراگم كه معمولآ كم اسـت بستگي خواهد داشت.در ساختمان اين پمپ ها شيرهاي ورودي و خروجـي كـه معمـولآاز نـوع Valve Ball بی آلایش و يا شيرهاي مخروطي (با سوزن مخروطي) میباشد بكاررفته است كه البته براي پمپهاي بزرگ شـيرهاي ديسكي مناسب تراست. یک عدد از شاخصهایی که دوزینگ پمپ را از پمپهای مشابه آن منقطع می نماید قابلیت تغییر تحول جریان رفت و برگشتی است. علاوه بر همین در مراحل محافظت از همین پمپها باید یک نکته را در لحاظ داشته باشید و آن نصب نگهدارنده برق است. در سیستم های مترینگ پمپ دبی و فشار مضاعف حساس اهمیت هستند.به همین جهت دبی و فشار دوزینگ های ساخته شده قابل تغییر و تحول می­باشند.که به طور معمول مرتینگ پمپ ها در بین ۱لیتر بر دقیقه تا۱۰۰۰ لیتر بردقیقه و فشار کاری مترینگ پمپ ها ۱تا ۲۰۰۰ توشه تغییر و تحول می­ کند. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وبسایت دوزینگ فوم.