لیست قیمت عمده محصولات دکتر خیراندیش

پیش از هر چیز می بایست بدانیم دکتر معالج خیراندیش کیست. دکتر معالج خیراندیش در سال 1335 در شهر کاشان دیده به دنیا گشود. وی کار خویش را از سال 1365 در راستا طب سنتی آغاز کرد.

 

همچنین در این سال موسسه تحقیقاتی حجامت ایران را اهمیت امداد گروهی از پزشکان، تاسیس کرد. دکتر معالج خیراندیش در همایش‌های بخش اعظمی در راستا طب سنتی سخنرانی کردند و لیست ارزش اکثر محصولات خیراندیش را اینجا ببینید.

 

حکیم خیراندیش از گزاره نوادر تبارک علم و طب سنتی میباشند و احتمالا یکی از عوارض نامگذاری ایشان به پدر طب سنتی ایران، این مسئله باشد.

 

دکتر خیراندیش، بیماری‌هایی که علم پزشکی از معالجه آن عاجز و ناتوان بوده است را حیاتی مجزاسازی و باز‌نگری و ارائه راه‌های اختصاصی به شخص معالجه کردند.

 

حکیم خیراندیش، شاگردان اکثری را در امر طبابت سنتی تربیت کردند که هم درحال حاضر به بسط همین طب مشغول هستند.

 

مشخصات تام حکیم پزشک خیراندیش

نام: حسین خیراندیش

فرزند: آقاجان

تاریخ تولد: 1335

صادره از: کاشان

مدارک تحصیلی پزشک معالج خیراندیش

دکترای فن بسط علمی طب سنتی – دانشکده طب سنتی ارمنستان

PHD طب سنتی – دانش گاه مدنی علم ها طبیعی روسیه – سال 2012

گرفتن اسم حکیم در طب سنتی از وزارت بهداشت و درمان و طبی – سال 1392

تقویم حجامت

 

سوابق کاری حکیم دکتر معالج خیراندیش

مدیر حزب جمهوری اسلامی – سال 1359 تا سال 1362

مدیر آموزش حزب جمهوری اسلامی استان تهران – سال 1362 تا سال 1364

معاون کارها انجمن های اسلامی در زمینه در آغاز وزیری – سال 1364 تا سال 1366

قائم جایگاه دبیرکل سازمان اسلامی بین المللی دفاع از حقوق و دستمزد کودکان – سال 1366 تا سال 1371

رئیس دانشکده میان المللی روسی ارمنی مخیتارگوش – سال 1392 تا امروز

رئیس هیئت علمی دانش کده طب سنتی ارمنستان

عضو هیئت مدیره طب سنتی پژوهشکده طب کل نگر

مدرس عصر های آموزشی بررسی و مفاهیم سیاسی، قانون مهم حزب جمهوری اسلامی ایران

مدرس دوره ی مقدماتی شناخت اهمیت طب سنتی در موسسه تحقیقات حجامت ایران – سال 1360 تا به امروز

مدرس زمان های پیشرفته طب سنتی در موسسه تحقیقات حجامت ایران – سال 1360 تا به امروز

مدرس طب سنتی اسلامی در دانش کده تهران – سال 1383 تا سال 1387

مشاور ارشد طب سنتی دانش کده ارمنستان

عضو ستاد نظام آموزش دامپزشکی سنتی ایران

کتاب ها و تالیفات علمی دکتر خیراندیش

با موضوعات علم ها سیاسی

سیاست و دیانت

ضرورت اطلاعات سیاسی

نقش رشد در نحوه رهبری

ویژگی های نظام دانایی بخش

با موضوعات علوم انسانی

آسیب شناسی مدیر از نگرش اسلام

نقش نماز در میزان مرغوب بودن رئیس مدیر

آن سوی زندگی

با موضوعات علم ها طبی سنتی

حجامت از دیدگاه اسلام

حجامت از نگرش حکماء

کتاب حجامت درمانی

کتاب حجامت و طب سوزنی

کتاب گونه های مزاج

کتاب مزاج شناسی و فیزیوپاتولوژی طب سنتی

کتاب زالو درمان بیماری ها

کتاب زنجبیل

کتاب داروهای کلیدی در طب سنتی ایران

مقاله ضرورت هفتم – طرح نقش معنویت در درمان و پیشگیری از بیماری ها

مقاله رکن پنجم – طرح فهم معنویت در راستا غیرانسانی

کتاب پنج تطهیر – طرح مفاهیم بهداشت جسم و اعصاب از نگرش اسلام

کتاب عسل

کتاب متن و ترجمه احادیث، پیرامون حجامت

تصحیح کتاب فرس نامه

ترجمه و اصلاح های دکتر خیراندیش

کتاب حجامت درمانی، اثر ایلکای زیهنی چیرالی

کتاب التنویر

درمان بیماری های اسب

هفتاد و دو دیو (توضیح در آیتم بیماری های ایجاد شده در اثر مداخلات غیرانسانی)

تحقیقات انجام شده به وسیله حکیم پزشک خیراندیش

گل درمانی

آب درمانی