قوانین طلایی زندگی – زندگی, موفقیت, شادی و عشق همه چیز از درون

[ad_1]

همه به دنبال موفقیت در زندگی است. نیز وجود دارد چند قوانین طلایی است که شما باید به دنبال به منظور ایجاد که به عنوان تجربه خود را. هنگامی که شما انجام این همه آسان تر می شود! زیر در این مقاله نوشته شده چند قوانین طلایی زندگی همه به همان اندازه مهم است همه طراحی شده برای شما را به موفقیت در زندگی در هر منطقه هنگامی که شما در یادگیری اعمال می شود و حتی آنها را استاد. تسلط ساده است هنگامی که شما این اطلاعات و اطلاعات در نوک انگشتان خود را, همه شما باید انجام دهید این است که عمل می کنند و عمل می کنند در حال حاضر! نگه داشتن خواندن, لذت بردن از زندگی ،

اولین قانون طلایی زندگی: همیشه بده به من بدهید!

اگر شما می خواهید چیزی و سپس شما باید برای اولین بار آن را دور! اگر شما می خواهید زندگی فوق العاده ای موفقیت مایل به خودتان دور برای بهتر و بالاتر جمعی خوب! این قانون طلایی از زندگی کردن بهتر است و اعلام قانون طلایی جونز هنگامی که او گفت: “آنچه من می خواهم برای من, من می خواهم برای همه است.” نیت خود را هدف و موفقیت نمایی بزرگ هنگامی که شما زندگی می کنند از یک نقطه خوب برای همه.

دوم قانون طلایی از زندگی است که به زندگی در هماهنگی با جهانی-قوانین معنوی!

وجود دارد زمان افتخار معنوی و اصول حاکم بر جهان ما و آنها حکومت ما تجربه. آنها به نام قوانین جهانی. این قوانین جهانی در حال تزلزل ناپذیر و تغییرناپذیر اصول است که حکومت ما در کل جهان و در حال وسیله ای است که جهان ما همچنان به رشد و وجود داشته باشد. بهترین تعریف از قانون جهانی به نظر می رسد “یکنواخت و منظم روش قادر مطلق خداوند است.” این قوانین جهانی دیکته آنچه که حرکت می کند به و یا از زندگی ما است. این قوانین جهانی هستند که همیشه وجود دارد, آیا شما از آنها آگاه هستند و یا در آنها باور دارند یا نه. آنها هرگز گمراه شکست و یا چشم پوشی. این قوانین جهانی قابل پیش بینی هستند و کار می کنند به همان اندازه در همه موجودات و در همه زمان ها است.

سوم, قانون طلایی زندگی: تجلی است در مورد تراز

یکی از مهم ترین قوانین طلایی زندگی است که عمدی ایجاد جاذبه و جلوه ای است که در مورد تراز… قبل از اینکه ما به هر بیشتر, اجازه دهید برای روشن کردن آنچه “تراز” واقعا به معنی چون من مردم با استفاده از این مدت بدون واقعا توضیح آن است. تراز رخ می دهد در دو سطح:

1. تراز با قوانین فیزیک کوانتومی – در دنیای فیزیک کوانتومی مانند افکار (مثبت یا منفی) خود را جذب معادل یا ارتعاشی مطابقت. هر آنچه که شما در تمرکز بر روی با شدت و هيجان مجموعه ای از جهان در حال حرکت به ارمغان می آورد که به زندگی شما.

2. خودآگاه و ناخودآگاه تراز – آگاهانه خود را خواسته و قصد ناخودآگاه شما باید در تراز باشد. اگر شما ذهن خودآگاه می خواهد یک چیز و ذهن ناخودآگاه خود را می خواهد چیز دیگری (ضد قصد) آن است که غیر ممکن است برای ایجاد آنچه شما می خواهید. این که ساده است.

چهارم قانون طلایی زندگی: همه چیز شما یاد بگیرند که در نهایت به منظور قادر به ایجاد واقعیت خود را بهتر از این قدرت برای تغییر در درون شما!

بعدی قانون طلایی زندگی–تمام قدرت شما نیاز به تغییر زندگی خود را در درون شما در حال حاضر! شما واقعا واقعیت خود را ایجاد کنید! برای دیدن از بالاترین و اساسی ترین محل است به درک همه چیز در زندگی این جهان و سرنوشت از دیدگاه آگاهی و واقعیت ایجاد شده است. به این دلیل است که آگاهی همه چیز است. این آگاهی به تنهایی که ایجاد و هدایت همه چیز است. چرا که همه چیز شما یاد بگیرند که در نهایت به منظور قادر بودن به واقعیت خود را ایجاد کنید بهتر است. هنگامی که شما همه چیز را که شما می دانید و رعایت آن از دیدگاه خلق واقعیت شما را پیدا خواهد کرد آنچه در آن واقعا است در مورد و چگونه از آن همه متناسب با تمام.

علاوه بر این قانون طلایی زندگی: این موفقیت در اصل برای کمک به دیگران! بعدی قانون طلایی زندگی است که واقعا وجود دارد یک قانون موفقیت یک اصل موفقیت در زندگی و هنگامی که شما یاد بگیرند به فکر عمل می شود و در آن “برخی از راه های” موفقیت باید اتفاق می افتد…آن است که توسط قانون!

این قانون از موفقیت متحده که به منظور واقعا موفق برای بار اول شما باید کمک به دیگران (مانند شما) تبدیل شدن به موفق. برای اطلاعات بیشتر نکات مفید در مورد چگونه به کارشناسی کارشناسی ارشد جهانی معنوی و اصول مطرح شده در این مقاله کلیک کنید منبع لینک های زیر کلیک کنید.

[ad_2]