فنگ شویی – مترادف از انرژی مثبت و مثبت زندگی

[ad_1]

زیبا و خوب نگه داشته صفحه اصلی ترجمه را به یک محیط آرام و vibes مثبت همه در اطراف. تغییر طراوت در خانه شما خواهد شد در نتیجه تغییر طراوت در زندگی خود بیش از حد!

منشاء فنگ شویی در چین و اساسی آن نظریه این است که مردم مکان ها و همه چیز انرژی است. این کلمه در زبان انگلیسی به معنای “باد و آب”است.

با توجه به باد و آب, شیوه زندگی, قرار دادن یک چیز در یک مکان خاص و یا شیوه ای می تواند در ایجاد تعادل و هماهنگی با محیط زیست در نتیجه گسترش vibes مثبت است.

چوب و آتش و زمین و فلز و آب پنج عنصر در طبیعت به عنوان مبنای اصلی این سبک. اعتقاد بر این است که این عناصر می تواند کمک به ایجاد یک کاملا متعادل محیط زیست است.

مشترک انسان مفهوم مورد فنگ شویی متفاوت است و سپس به مفهوم واقعی این هنر ، مردم بر این باورند که در حال حرکت در اطراف مبلمان و یا پس از چند قوانین در حالی که تزئین خانه خود را به اندازه کافی است. اما این دور از واقعیت از هنر فنگ شویی است که بسیار عمیق تر و سپس این.

اگر به درستی و به دنبال آن کاهش می منفی قدرت و خطر در آنهایی که زندگی را مورد تعادل و هماهنگی را افزایش می دهد که موفق باشید در فرم از سلامتی و موفقیت در زندگی است.

هنر فنگ شویی تولید انرژی مثبت که منجر به تغییرات مثبت در زندگی عشق خود را عاشقانه و زندگی خانوادگی. تاریخ نشان داده است که آموزش و پرورش یک کودک بیش از حد می تواند مثبت موثر است. بیش از هزاران سال مردم را به استفاده از این هنر به منظور افزایش مطالعه و تمرکز قدرت از کودکان است.

کار به سمت یک هدف و کار سخت خود را خواهد شما را به موفقیت! این بوده است که سعی و آزمایش سرود در طول سال. و اگر شما تیم کار سخت با قدرت است که شیوه زندگی شما را تجربه خواهید کرد موفق باشید و موفقیت در زندگی خود را.

استفاده از “باد و آب” است که به کمک بیشتر و بیشتر مردم به غنی تر است. با این حال تبدیل شدن به میلیونرهای امکان پذیر نبوده و اگر این افراد را به حال خواهد شد به موفقیت قرار داده و در برابر مقدار کار سخت است.

من خودم تجربه کرده اند تغییر مثبت فنگ شویی می تواند در زندگی آنهایی که. من کشف عمق دانش تنها زمانی که من شروع به یادگیری در مورد آن و افزایش انرژی مثبت در زندگی من است.

با استفاده از فنگ شویی درمان و یا پیشرفت به بهبود محیط خاص آن است که آیا یک خانه و یا کسب و کار است که یک وظیفه مهم است. درمان و یا افزایش باید در ترکیب با محیط زیست منجر به تقریبا در تعادل کامل است که پس از آن گسترش می یابد خود را به زندگی و محیط فرد است.

[ad_2]