فقط به انجام بهترین خود را – نقد و بررسی کتاب

[ad_1]

توسط: چاک هارود (2006)

ISBN 0-88197-101-4

کتاب قیمت: $11.95

از مدیر به مدیر عامل به کارآفرین

چاک هاروود دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. او برای تقریبا 50 سال شروع به عنوان یک شیفت فورمن در یک کارخانه شیشه ای به رئیس جمهور برای 15 سال Signetics یک شرکت تابعه از فیلیپس الکترونیک. او foundered آموزشی/آموزش شرکت در زمینه بهبود مستمر و همچنین با این نسخهها کار به عنوان یک مشاور.

بهترین تلاش در محیط کار

چاک هارود کمک می کند تا خوانندگان رسیدن بیشتر در محل کار. او در مورد دانستن کار خود را به طور کامل (Ch. 2) ساخت تصمیم گیری خوب (Ch. 3) تعیین و دریافت وظایف (Ch. 4) نفوذ (Ch. 5) مقابله با شرایطی خارج از کنترل خود را (Ch. 6) و کلید های بیشتر با هدف ترویج بهترین تلاش در چارچوب یک محیط کار.

همه چیز شما می تواند انجام شود بهتر است

مختصر طبیعت چاک هارود سبک منجر به کوتاه و هدفمند اظهارات. او بیان “برای ساخت در نقاط قوت خود را. اگر امکان شغل که در آن شما خواهد بود خوب است که شما می خواهم و که شما می توانید به خوبی انجام دهید. سپس شما آماده برای رفتن تا آنجا که در مسئولیت شغل یا کار تاثیر خود را به عنوان استعداد و تمایل شما را.”

چاک مشاوره روشن است و اشاره کرد که در بحث خود در تصمیم گیری “خوب تصمیم گیری ضروری است برای موفقیت در هر تلاش… بود به طور مداوم در حالت آماده باش برای رفع مشکلات و فرصت هایی که شما التماس مهارت های تصمیم گیری… نمی سقوط در عشق با اولین ایده… هنگامی که شما ساخته شده تصمیم خود را بر روی آن عمل… حرکت رو به جلو… “

هارود با استفاده از نقاط گلوله به رله فرآیندهای واضح است. این نمونه در 7 اصول تعیین وظایف. او می نویسد: “صالح… می تواند منصفانه و دوستانه و مودب تعاونی و اخلاقی و… مطمئن شوید که اهداف خود را به خوبی تعریف شده… برقراری ارتباط با همه نگران… انجام تکلیف… نگه داشتن دیگران پاسخگو… را از پیامدهای… “

سوال در مورد استفاده هدفمند برای تعامل با خوانندگان. چاک می پرسد: “آیا شما قبول تاثیر دیگران؟” سپس “یک اشتباه رایج است که فرض کنیم که شما لازم نیست که تاثیر… شما می توانید دوستان بیشتری در مدت دو ماه با تبدیل شدن به علاقه مند به افراد دیگر از شما می توانید در دو سال تلاش به دیگر افراد علاقه مند به شما.”

هارود ترویج اعتماد به نفس مثبت تغییر گفت: “بر این باورند که همه چیز شما می تواند انجام شود بهتر است.”

در کار موفقیت

چاک هارود ارائه خوانندگان با مختصر راهنمای کامل در کار موفقیت در محل کار و یا در کسب و کار.

[ad_2]