فرمانده کل سپاه: انتقام خون سپهبد شهید سلیمانی به یک آرمان تبدیل شده است

[ad_1]

هیچ توقفی وجود نخواهد داشت و ما هیچ وقت به دنبال ایستادن و سکون نیستیم و پیش می رویم تا انتها و در این راه شهادت افتخار و آرزوی ما است.

[ad_2]

Source link