فرماندار کهگیلویه: مهار آتش سوزی اولیه کوه خائیز/ احتمال شعله ور شدن مجدد آتش

[ad_1]

فرماندار کهگیلویه: مهار آتش سوزی اولیه کوه خائیز/ احتمال شعله ور شدن مجدد آتش

[ad_2]

Source link