فرار داماد وزیر سابق (نعمت زاده) از کشور/ فرار با پاسپورت دیگری

[ad_1]

این فرد حتی علیه وزیرسابق که پدرخانمش است مستنداتی ارائه داده /تسویه حساب علی اشرف ریاحی با شبنم نعمت زاده.

[ad_2]

Source link