فاصله گذاری اجتماعی در مساجد عربستان (عکس)

[ad_1]

فاصله گذاری اجتماعی در مساجد عربستان در آستانه مراسم حج؛ تنها کسانی می توانند در حج امسال شرکت کنند که کمتر از ۶۵ سال داشته باشند و بیماری مزمن یا زمینه ای در ارتباط با ویروس کرونا نداشته باشند.

[ad_2]

Source link