عوارض جراحی ژنیکوماستی که احتمالا نمیدانستید! این عوارض چیست؟

قبل از اینکه تصمیم جدی بگیرید، بایستی در مورد دلیل فعالیت ماموپلاستی خود مطمئن شوید. همینطور ممکن هست مجبور شوید مصرف بعضا از داروهای مختص مانند آسپرین را جدا کنید. همین مقاله به تحلیل علائم، علت های پهناور شدن پستانها و همچنین گونه های معالجه ها شامل داروهای موثر و عمل جراحی ژنیکوماستی مردان می پردازد. طی ۲ هفته به تدریج درد التیام مییابد که ولی میتوانید از مسکنهای تجویز شده به کارگیری کنید. مردانی که کمتر وزن مضاعف یا ارتقا وزن (عموما ناگهانی) را تجربه کردهاند عمده دچار ژنیکوماستی مدل پنجم می شوند که عمل جراحی آنها پیچیدهتر بوده و باید در تعیین جراح اعتنا به اندازه داشت. در صورتی که ژنیکوماستی به رخ بافت اضافه در ناحیهی نوک سینه پیدایش یابد پزشک میتواند اهمیت ساخت یک برش کوچک این بافت بیشتر را از بدن بیرون نماید. هیچ کس دوست ندارد آن گاه از تحمل سختیهای جراحی مجدد به وضعیت پیشین بازگردد تنها به همین خاطر که علت حساس ایراد وی هورمونها بودهاند. از گزاره این‌که آیا تا قبل از این تودهای از سینهها برداشته شده و یا این که اختلال خاصی دارید یا نه. 4. در صورتی که به دارو، غذا و یا ماده منحصربه‌فرد به شخصی آلرژی و حساسیت دارید مسلما در همین حوزه کلیدی پزشک خویش مشورت نمایید و پزشک معالج را نسبت به حساسیت و حساسیت خود باخبر کنید. اما این مساله نگران کننده نیست و معمولا در عرض چندین ماه، خود به خویش ژنیکوماستی شدید از بین بردن می شود. نتیجه های نهایی تا ۶ ماه آنگاه از عمل آشکار می شود. تا ۴ الی ۶ هفته از برداشتن شی ءها سنگین خودداریکنید. قبل از اینکه برای کوچک کردن سینه در آقایان اقدام شود، جلسات مشاور توسط جراح برگزار می شود. 1. نوک سینه ریز و یا لیفت شود. درصورتیکه نسبت به اندازه سینههای خویش احساس ناراحتی دارید و یا مشکلاتی نظیر کمر درد برای شما ساخت کرده است، کار کوچک کردن سینه یک گزینه ایدهآل خواهد بود. استفاده از باندهای الاستیکی به پروسه بهبودی و تحرک آسانتر یاری زیادی میکند. نسبتاً تمام کسانی که علاقه متعددی به انجام ماموپلاستی دارند، نسبت به هزینههای آن نیز کنجکاو هستند. به خاطر بزرگی بیش از اندازهی سینههایتان آزرده خاطر هستید. بعضا از آقایان مهم دقت به شرایط ژنتیکی که دارا‌هستند خیلی زود مبتلا بزرگی سینه می شوند که همین ادله اهمیت افزایش سن و اضافه وزن هم می شود، و به طور جدا هیچ درمانی نمی تواند مانع از تبارک شدن سینه ها به صورت وراثتی گردد، ولی اهمیت تشخیص به موقع همین عارضه می توان از رشد بیش از میزان آن پرهیز نمود و اهمیت کنترل وزن و جراحی به موقع مانع از ساخت نا زیبایی های ظاهری شد .