عضو جامعه روحانیت: با ویروس کرونا همه معادلات سیاسی و غیرسیاسی بهم ریخته است/ عده‌ای کاسب بحران شده‌اند

[ad_1]

با اینکه مردم با تحمل شرایط، نهایت همکاری را در این شرایط داشته‌اند اما نواقصی هم وجود دارد که باید برطرف شود.

[ad_2]

Source link