عرضه نکردن مرغ مشمول ۷۰ درصد جریمه دارد

[ad_1]

ملاک قیمت مرغ اعلام رسمی از سوی ستاد تنظیم بازار کشور است (15 هزار تومان) و تعزیرات حکومتی با هر گونه افزایش خود سرانه برخورد قانونی انجام خواهد داد.

[ad_2]

Source link