عبور افکار عمومی از «سرزنش قربانی»؛ مهم‌ترین دستاورد ماجرای افشای آزار جنسی

[ad_1]

مهم ترین دستاورد این ماجرا اما این است که رویکرد «سرزنش قربانی» را تغییر داده است. سرزنش قربانی به این معنی است که به جای هم دلی و درک قربانی و تلاش برای تخفیف آلام او خود متهم می‌شود. بر این اساس باید گفته می‌شد: چرا به خانۀ پسری که نمی‌شناختی رفتی، چرا فلان لباس را پوشیدی، چرا رفتاری از تو سر زد که به خود اجازه دهد و مانند اینها.‌ اما هر یک از این انتقادات که وارد باشد نرفته بودند که به آنها تجاوز شود.

[ad_2]

Source link