طرح جدید وزارت بهداشت برای پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی

مدتی است که در این مقطع ، کالج علوم بالینی تهران با مجوز خدمات علوم و بهزیستی ، تحمل فسادهای بالینی کارشناسی را انجام داده است.

به نقل از حکیم مهر ، با استناد به خبرهای سریع ، آزمون قرار دادن و انجمن های راهنمای آموزنده ، که این امر را تأیید می کند به عنوان روشی برای جذب مشتری جدید ، در ارتقاء آنها آزمایش یک پسر مجرد را از نظر دارویی تشکیل داده اند. آزمون آزمایش داروهای مرد غیرقابل استفاده هر ساله توسط صدراعظم بد عادت برای آموزش دانشکده علوم بالینی تهران برگزار می شود. علیرغم اینکه حد تأیید این زمینه بسیار کم است ، اما مسیری بسیار جذاب برای افراد تازه وارد است که تا به حال امکان انتخاب در حوزه بالینی را به هیچ وجه ، شکل و شکل در سطح ملی ندارند. آزمون انتخاب در واقع ، دلیل این آزمون ، فرصتی دیگر برای افراد تازه کار توانا و ماهر است.

علیرغم اینکه میزان تأیید آزمون تحصیلات دانشگاهی چهار ساله در پزشکی ، فوق العاده کم است ، باید توجه داشته باشید که تعداد اعضای این آزمون نیز به همین ترتیب بسیار اندک است ، و تعداد عادی اعضا از اواخر سال گذشته است. حدود 250 بوده است

در ایالات آزمون چهار ساله تحصیلات دانشگاهی در رشته پزشکی ، می بینید که فارغ التحصیلان رشته های آزمایشی ، علمی و تخصصی می توانند به این آزمون علاقه مند شوند ، بنابراین هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و از اواخر ، با وجود این که کمیت دروس تخصصی پذیرفته شده در این آزمون کم است. در هر صورت ، تصدیق شده است.

توضیح در مورد آزمایش در ساختار rundown

شاید شما علیرغم همه چیز ، این تست را کاملاً درک نکنید؟ فرض کنید شما دارای یک گواهینامه چهار ساله در یک زمینه تخصصی یا آزمایشی هستید ، به عنوان مثال ، ساختمان برقی یا طراحی صنایع غذایی ، اما شما با وجود همه چیز باید به یک متخصص تبدیل شوید. شما می خواهید برای این آزمون ثبت نام کنید. به شرط اینکه نمره نهایی را در این ارزیابی بدست آورید ، که توسط همه دانشکده ها بطور مستقل برگزار می شود ، چند سال دوره های مرتبط با دارو را خواهید خواند و بعد از آن وارد رشته بالینی می شوید!

تا این سال ، این کار فقط در یک کالج واحد انجام شده بود. یک هفته پیش ، رئیس کمیسیون آموزش و اکتشاف مجلس گفت: تصدیق تفکر در زمینه های دارو ، به ویژه دارو ، دندانپزشکی و فروشگاه مواد مخدر ، به طور مستقیم در بسیاری از کشورهای ایجاد شده جهان انجام نمی شود. به حقیقت گفته می شود ، تصدیق تفکرات در برنامه دکتری خبره به طور مستقیم انجام نمی شود. در دانشکده های متعدد ، ابتدا دانشکده ها یک گواهینامه چهار ساله می گیرند و چهار سال تحصیلات دانشگاهی می گیرند. چهار سال تحصیلات دانشگاهی در علوم مواد ، علوم و پیراپزشکی را می توان برای آموزش پیشرفته گرفت. همچنین در ایران توصیه کرده ایم که خدمات بهزیستی در تحمل یک حساسیت بالینی مجدداً ارزیابی کرده و ابتدا به یک مرد ناسازگار مرد آموزش داده و برای ورود به برنامه دکتری یک گواهینامه 4 ساله بگیرد. این امر اکنون در دانشکده علوم بالینی تهران هدایت می شود ، و توصیه ما به خدمات بهزیستی این است که همه کالج های کشور در این زمینه پذیرفته شوند.

آخرین تایید ترتیبات برای 5 دانشکده

اخیراً ، سازمان مهر خبر تایید این برنامه را در پنج دانشکده اعلام کرد و نماینده روحانیت آموزش خدمات بهزیستی در مورد آن شفاف سازی کرد که ما تمرکزهای مهمی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1. آزمون های داخل کالج توسط یک هنجار مشخص برگزار می شود. نکته قابل توجه در این آزمون این است که علی رغم آزمون تلفیقی ، به همین ترتیب جلسه ای نیز دارد. ما می پذیریم که فردی که وارد حوزه دارو می شود باید پیشرفت در شرایط فوق العاده و ویژگی های شخصیتی داشته باشد که بتواند مسئولیت را به خوبی انجام دهد. او ارزیابی خواهد شد و به شرط اخذ مدرک تحصیلی وارد دوره می شود.

2. با پنج کالج علوم بالینی شروع به پیشرفت خواهد کرد. خدمات بهزیستی به معنای تأیید تأیید و پذیرش در دوره بالینی است که با تأیید و پذیرش در دوره دندانپزشکی و فروشگاه مواد مخدر به روش مشابهی که در بسیاری از کشورها در سراسر جهان دنبال می شود ، دنبال می شود.

۳- طبق این مجوز ، به یک درصد از توانایی دانشکده در حوزه بالینی ، تأیید بالینی محدود از گواهینامه چهار ساله داده می شود و به دانشکده ها اجازه داده می شود تا از گواهینامه های مربوطه چهار ساله برای ورود به حوزه بالینی ، سوءاستفاده کنند.

4- گرگ های تنها تنها در واقع مطابق با برنامه های دانشکده علوم بالینی تهران هستند و این دانشکده ها می توانند از امسال شروع به کار کنند. تأیید به عنوان یک آزمون کالج است و آزمون قرارگیری در داخل دانشکده و با هنجارها و نظارت بر سرویس بهزیستی برگزار می شود.

5- با پنج دانشکده علوم بالینی شروع می شود تا مرحله به مرحله ایجاد شوند. خدمات

هیپوفیز