طراحی لبخند دیجیتال – دکتر رضا خسروانی متخصص دندانپزشکی زیبایی در تهران – لبخند دیجیتالی

در حقیقت به کمک طراحی لبخند دیجیتال شما در حال ایجاد یک برنامه درمانی منحصر به فرد برای خود هستید که آن را شایسته خود می دانید. هدف اولیه برنامه DSD این است که این فرایند را تسهیل کند. گرچه دیگر دندانپزشک ها و دیگر طرح درمان ها ممکن است از جنبه های خاص تصاویر یا نرم افزار دیجیتالی بهره ببرند، اما اکثر آنها به راهکاری کامل مانند طرح لبخند دیجیتالی دسترسی دارند.

در طراحی لبخند ، روند درمانی گاهی زمان بر است مثلا زمانی که افراد نیاز به ارتودنسی دارند جهت ردیف و یک دست شدن دندانها دوره ی درمانی در نظر گرفته می طراحی لبخند دیجیتالی شود. به همین دلیل طول درمان در افراد مختلف متفاوت است. زمانی بود که طراحی با خودکار روی کپی چاپی عکسها برای تجسم نتیجه درمان انجام میشد، اما نمیتوان آن را با مدل مطالعه مرتبط کرد. کوچمن و کالامیتا DSD را به عنوان یک ابزار مفهومی چند منظوره توصیف کردند که میتواند از دید تشخیصی پشتیبانی کند، ارتباطات را بهبود بخشد و قابلیت پیشبینی درمان را افزایش دهد، با اجازه دادن به تجزیه و تحلیل دقیق ویژگیهای صورت و دندان بیمار که ممکن است توسط گچگیری بالینی، عکاسی یا تشخیصی مورد توجه قرار نگیرد.

زمانی که بیمار میخواهد به آن لبخند دست یابد اما در انجام روش درمانی شک دارد، زیرا نمیتواند نتیجه درمان خود را تجسم کند، زمانی است که پزشک میتواند از ابزار طراحی لبخند دیجیتالی (DSD ) استفاده کند. اولین نرم افزار طراحی مخصوص دندانپزشکی دیجیتال معرفی شد که طراحی لبخند دیجیتالی دوبعدی را به واکس آپ سه بعدی مرتبط می کرد. نقشه های دو بعدی دیجیتال و اتصال دیجیتال به مدل سه بعدی. در دو دهه اخیر طراحی لبخند به تدریج از طراحی فیزیکی آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده است که از دو بعدی به سه بعدی پیشرفت کرده است.

طراحی لبخند دیجیتال یک حالت دیجیتالی است که به ما کمک میکند تا با شبیهسازی و پیشبینی نتیجه نهایی درمان پیشنهادی، طرح لبخند جدید را ایجاد و طرحریزی کنیم. یک لبخند زیبا با اعتماد به نفس مورد نظر همه است. مورد دیگری که بیمار را نگران می کند این است که این تصور وجود دارد که در این درمان حتما باید تعدادیئ از دندانها کشیده شود که باور غلطی است چون این بستگی به طرح درمان پزشک و وضعیت دهانی بیمار مشخص می شود و در خیلی از مواقع نیازی به کشیدن دندانها نیست. علاوه بر جنبه های فیزیکی، ارائه دهندگان خدمات طراحی لبخند دیجیتال به نیاز های روحی بیماران و این که آن ها در موقعیت های مختلف چه واکنشی نشان می دهند نیز توجه می کنند.

اگر شما هر گونه سوالی در رابطه با کجا و نحوه استفاده از طراحی لبخند دیجیتالی دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.