طراحی ساختمان مسکونی

اکثر پروژه های ساختمانی به خدمت های طراح تهی دست میباشند که معمولا یک مهندس ساخت یا این که یک معمار که گواهی داشته باشد، این کار را انجام می دهد. پذیرایی در مجاورت ناهارخوری و کلیدی دست کم اشراف به فضای فعالیت آشپزخانه باید طراحی شود. نقش معماری ساختمان در میزان مرغوب بودن فضاهای داخلی منزل و احساس راضی بودن و آرامش درونی، بر کسی طراحی یک ساختمان پوشیده نیست. رعایت این اصول و نکات بهظاهر ساده، میتواند میزان مرغوب بودن طراحی پلانهای معماری شما را تا حد متعددی بهبود ببخشد. نشیمن خصوصی از جمله فضاهایی هست که اگر در زمان طراحی نقشه ساختمان آن را نظر کنید، کیفیت پلان معماری و مقدار راضی بودن ساکنین را تا حد زیادی ارتقاء میدهد. بر اساس مقررات ملی ساختمان می توانستیم چهار واحد آپارتمان و یک طبقه زیرزمین به تیتر پارکینگ داشته باشیم، که بر آن شد طبقه همکف این منزل ایوان دار در اصفهان متعلق به مادربزرگ خانواده، به خاطر دسترسی مستقیم به تراس و محل ورود مجموعه، طبقات اولیه و دوم وابسته به دختر و پسر خانواده و طبقه ی سوم ساختمان مسکونی شماره 27 هم به وابسته به نوه خانواده در لحاظ گرفته شود. در آیتم نشیمن خصوصی و TV Room هم همین مسأله تماما صدق میکند. در گزینه سرویسبهداشتی و حمام هم می بایست این نکته را مدنظر داشته باشید و همین فضاها را طوری طراحی نمایید که درِ ورودی آنان از هیچکدام از فضاهای پذیرایی، ناهارخوری، نشیمن و آشپزخانه قابل رؤیت نباشد. توجه داشته باشید در کنار سونا و جکوزی قطعا باد حمام وجود داشته باشد و همین فضاها باید از نور و تهویه مناسب، برخوردار باشند. حتما در طراحی نقشه ساختمان، یکی از از اتاقها را بهعنوان اتاق والدین (اتاقخواب مستر)، بزرگتر از سایر اتاقها طراحی کنید. طراحی بالکن در قسمت پخ در ساختمانهای سر نبش اشکالی ندارد و میتوانید آن را طراحی کنید. این تراسها را باید بهگونهای طراحی کرد که در زمان استعمال ساکنین، به نمای اهمیت ساختمان خدشهای وارد نشود. پیشنهاد میکنم قطعا همین نصیب را مقداری جلوتر یا عقبتر از پوسته کلیدی نمای ساختمان طراحی کنید. خوب تر است عمق یک عدد از کمدها برای قرارگیری رختخواب ۸۰ یا این که ۱۰۰ سانتیمتر باشد.حمام در نزدیکی اتاق خوابها طراحی شود و بدون شک دقت شود که درب آن از سایر قسمتهای منزل قابل رویت نباشد. در طراحی ایوان باید به نکته ها زیادی ازجمله محل قرارگیری آن در پلان، بهترین دسترسی و همجواری کلیدی فضاهای داخلی، مساحت ایوان و جنبه نمایی آن دقت نمود. ابعاد و ترازو های انبار منزل نیز کلیدی توجه به تعداد واحدهای ساختمان و نیاز کاربران می تواند متغیر باشد. پاسیو در طراحی ساختمان مسکونی ،با تعاریف شبیه دیگری چون نورگیر و ایوان خلوت نیز شناخته میشود که مورد استقبال بخش اعظمی قرار گرفته است، امروزه بیشتر مردم به این شعور رسیده اند که منتخب از فضای داخلی خویش را به ساخت پاسیو اختصاص دهند. همین فضا می تواند از ورود اشخاص به فضاهای خصوصی خانه خودداری کند می تواند جای لطف به جهت قرار دادن رختکن و جاکفشی هم باشد. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم طراحی ساختمان دوبلکس بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.