طبیعت, دلایل و استفاده از هنر ماقبل تاریخ

[ad_1]

باریک طیف وسیعی از افراد از هنر ماقبل تاریخ است که زندگی حیوانات و باروری و همچنین دوری و عدم دسترسی بسیاری از نقاشی های غار مجسمه سازی و حکاکی که کشف شد به نشانه این است که آثار هنری نمی شد ‘هنر برای هنر خاطر’ نتیجه تولید می شود كه برای دکوراسیون. ماقبل تاریخ مردان و زنان به مراتب بیشتر مربوط دلایل برای تولید آثار هنری است. برخی از دلایل ایجاد آنها عبارتند از:

1. وسیله ای برای بقا

2. یک شکل از سحر و جادو برای غلبه بر این حیوانات که در معرض خطر زندگی خود را

3. یک شکل از آیین و عبادت

4. ابزار آموزش برای تازه شکارچیان

5. ضبط اطلاعات و روایت داستان

6. باروری جذابیت

• به عنوان یک وسیله برای بقا

غلبه حیوانات مختلف ماقبل تاریخ هنر, نتیجه, نقاشی, مجسمه سازی, حکاکی و سفال نشان می دهد اهمیت حیوانات در آن جوامع است. در واقع کل بقا و معاش زندگی غار مردان و زنان وابسته تا حد زیادی بر روی حیوانات. نمایندگی تصاویر از حیوانات در نقاشی حکاکی و مجسمه سازی بود که یک شکل از جذابیت و یا سحر و جادو است که تضمین موفقیت شکار وحشی و حیوانات وحشی در اعماق غار و جنگل. نکات زیر را برجسته چگونه حیوانات شکار شده استفاده شد در جلسه ضرورت اساسی از زندگی ماقبل تاریخ مردان و زنان:

1. گوشتی قطعات و یا گوشت شکار حیوانات خورده بودند به عنوان غذا.

2. بیرونی پوشش و یا پوست حیوانات پر بزرگ پرندگان و خز از پستانداران بودند فرسوده در بدن به عنوان یک شکل از پارچه برای حفاظت در برابر شرایط سخت آب و هوایی و یا شرایط آب و هوایی.

3. چربی و مغز تعلق از حیوانات به عنوان سوخت مورد استفاده در لامپ های تولید شده از سنگ یا خاک رس است.

4. چربی حیوانات و خون خود را برای تولید رنگی پیگمنت رنگی برای ochres از سنگ.

5. استخوان حیوانات استفاده می شد برای تولید سلاح های ساده برای فعالیت های شکار و به عنوان پالت برای مخلوط کردن رنگ.

6. در کنار این غارها که در خدمت به عنوان پناهگاه اولیه برای غار مردان و زنان آنها چادر ساخته شده از پوست حیوانات و کلبه از گل و گیاه الیاف سنگ و استخوان.

• به عنوان یک شکل از سحر و جادو برای غلبه بر این حیوانات که در معرض خطر زندگی خود را

این مرد ماقبل تاریخ بودند شکارچیان و وابسته تا حد زیادی بر روی حیوانات برای بقای خود.

بسیاری از این حیوانات وحشی و وحشی. شکار این حیوانات بسیار خطرناک است چرا که آنها شکار این حیوانات با سلاح های ساده ابزار و یا پیاده سازی. با توجه به این ماقبل تاریخ مردان و زنان با توسل به یک نوع از سحر و جادو عملی شناخته شده به عنوان دلسوز سحر و جادو و یا شکار سحر و جادو. این شکار سحر و جادو بود و بر این باور مرد غار که یک پیوند یا لینک وجود داشته است بین یک شیء و تصویر آن. بنابراین هر چیزی انجام می شود به تصویر کشیده شده بود, اعتقاد به تاثیر روح حیوان زندگی می کنند.

در دستیابی به این غار مرد عمدا حذف برخی از قطعات حساس از تصاویر از حیوانات برای شکار مانند چشم و گوش و بینی. اعتقاد بر این بود که این مانع از زندگی حیوانات از دیدن و شنیدن یا بوییدن حضور انسان غار در آستانه شکار. گاهی اوقات فلش کشیده شد پر سر و صدا به بدن از تصاویر. غار مرد معتقد است که این امر در نهایت رندر حیوانات ناتوان و یا زخمی آوردن حیوانات خود را تحت کنترل است. دلسوز سحر و جادو بود برای اطمینان از موفقیت در گرفتن و یا کشتن حیوانات است. تازه یا نقاشی جدید ساخته شد برای یک روز دیگر را شکار. این تولد را به تعداد زیادی از نقاشی های غار حکاکی و مجسمه سازی.

• به عنوان یک شکل از مراسم عبادت و شروع مراسم

تصاویری از حیوانات محدود بر روی سطوح و یا دیواره های غارها معتقد بودند به اشیاء از عبادت در آن مراسم برای موفقیت در فعالیت های شکار انجام شد. ویژه رقص معتقد هستند انجام شده در اطراف تصاویر را برای یک روز خوب را شکار. در شروع مراسم برای آنهایی که جوان بودند که زندگی در آن جوامع تصاویر از حیوانات مورد استفاده قرار گرفت در این مراسم.

• به عنوان ابزار آموزش برای تازه شکارچیان

تصاویری از حیوانات به عنوان کمک آموزشی به آموزش جدید شکارچیان در مورد شخصیت های مختلف گونه های آنها دیدار خواهد کرد زمانی که آنها شرکت در یک شکار. آن است اظهار داشت که تجربه غار شکارچیان ممکن است با استفاده از این تصاویر به نقطه ای از قطعات از هر گونه از حیوانات به هدفمند با نیزه توسط تایمر برای اولین بار به طوری که شکار نخواهد بود شدید کار برای آنها.

• به عنوان وسیله ای برای ضبط اطلاعات و روایت داستان

نقاشی و حکاکی از یک گروه یا گله ای از حیوانات مورد استفاده در ضبط حیوان مهاجرت در طول فصل عبور. برخی از حیوانات مانند ترکیب ترکیب کرگدن یک مرد زخمی و یک گاومیش کوهان دار امریکایی موجود در Lascaux غار در Dordogne در فرانسه اعتقاد بر این بود که برای روایت یک داستان از یک شکار یا قهرمانانه مرگ انسان. بسیاری از ترکیب های متعدد نقاشی های غار بودند و اعتقاد بر این بوده است که انسان ماقبل تاریخ را با استفاده از ضبط وقایع و موقعیت های با تجربه در شکار خود را و فعالیت های پس هیچ فرم نوشته شده است از ضبط حوادث.

• به عنوان یک باروری جذابیت

زن مجسمه چهره های کشف شده در غارهای معتقد بودند به الهه باروری مسئول زایمان و باروری خاک است. به عنوان مثال ‘زهره از Willendorf’. آنها استرس قوی باروری است. تاکید قرار داده شده است در شکل باروری کیفیت: اغراق یا بزرگ سینه ران باسن شکم و باسن با بازوها و پاها. پژوهشگران با مراجعه به آنها به عنوان “Venuses’ زیرا آنها به عنوان اشیاء جنسی به مرد ماقبل تاریخ. علاوه بر این از نظر عملکرد و فرم نمایندگی آنها شبیه به ونوس رومی نسخه از الهه یونانی آفرودیت که به تصویر کشیده شده به عنوان برهنه. این آمار و ارقام معتقد بودند به اتهام بی ثمر غار زنان با باروری قوی است. آنها نیز مشورت را از طریق آداب و رسوم برای اطمینان از باروری زمین که ماقبل تاریخ مردان و زنان آغاز فعالیت های کشاورزی در دوره نوسنگی.

ماقبل تاریخ مردان و زنان بزرگی بودند متفکران و فیلسوفان که به دلیل قدرتمند برای خود ایجاد خلاق است که در حال حاضر در خدمت به عنوان پایه برای هنر امروز است. آنها باید یاد گرفتیم و قدردانی است.

[ad_2]