شیطان موفقیت طرح

[ad_1]

من شنیده ام یک وزیر به اشتراک گذاری در مورد یک مرد که تا به حال تبدیل به مسیحیت از اسلام است. این هزینه از خانواده و دوستان خود. وقتی پرسید که چه او گفت به افرادی که مورد سوال خود را پر هزینه تبدیل او اظهار داشت: “به خوبی خود را شبیه به این: فرض کنید که شما رفتن به پایین جاده و ناگهان جاده مبهم در دو جهت. شما نمی دانید که کدام راه برای رفتن وجود دارد و در چنگال دو مرد-یکی مرده و زنده-شما کدام یک را بپرسید به شما نشان می دهد راه است؟”

آن کن بلانچارد که به اشتراک گذاشته شیطان موفقیت طرح است. این معادله است که به سادگی عملکرد خود را به همراه دیگر مردم به عقاید برابر ارزش خود شما. دین عمل می کند بسیار به همان شیوه. بسیاری از مردم از موفقیت در امور مالی و کسب و کار خود را, اما آنها شکست در زندگی است. بسیاری از مردم پیدا کردن موفقیت در عملکرد آنها و در خشنود افراد دیگر, اما آنها واقعا رایگان داخل. بسیاری از مردم و حتی انجام به خوبی در خود دین قرار دادن در سمت راست صورت و گفت که همه چیز درست, اما آنها ممکن است کاملا بدون تغییر در خود قلب است.

آن را به این دلایل است که سفت و سفید درستی به اشتراک گذاشته شده “بسیاری از مردم با موفقیت کمتری دارند پیروزی.” موفقیت را می توان اندازه گیری شده توسط خارجی چیزهای پیروزی درونی حس خوب بودن. ما همه رو چنگال در جاده, سوال این است که آیا ما گوش دادن به کسی که مرده است و یا مردی که زنده است? پولس جشن پیروزی او می دانست که چون مسیح افزایش یافته است و برای این که او اعلام کرد “جام از برکت آن ما برکت است که آن را صمیمیت و همدلی از خون مسیح است ؟ نان است که ما شکستن آن است که صمیمیت و همدلی از بدن مسیح است؟” (1 قرنتیان 10:16).

برای پل فنجان صمیمیت و همدلی است یک برکت و رحمت به دلیل آن است که یک نماد از همه پیروزی چیزی به مراتب بالاتر موفقیت است. پل می دانست که موفقیت های موقت به عنوان یک اسرائیلی اما او در بر داشت پیروزی درست زمانی که به او تسلیم زندگی خود را به مسیح است. به عنوان یک شهروند رومی و یک اسرائیلی پل می دانستند و احترام و ثروت و اشتغالات فکری و قدرت. به عنوان یک پیرو راه او در نهایت در بر داشت صلح واقعی او پیدا کردم کسی که مرده بود و دوباره زنده کرد و به دنبال او در راه پیروزی است. برای این که او گفت: این جام که نشان دهنده خون مسیح است که دو بار و پر برکت!

دفعه بعد شما در یک رستوران فست فود توجه به طراحی صندلی. آنها ساخته شده در چنین راهی برای تبدیل ناراحت کننده تنها پس از چند دقیقه یکی از راه های بیشتر جامعه را تشویق می کند حرکت ثابت بنابراین شما لازم نیست توقف بیش از حد طولانی در یک مکان. اما من شما را تشویق به کم کردن سرعت و در نظر گرفتن جام از برکت که در چنگال در جاده کسی است که زنده است که می تواند منجر شما از موفقیت و پیروزی در همه چیز.

[ad_2]