شکایت حقوق بشری از ترامپ و پلیس آمریکا

[ad_1]

“اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا” و “کمیته وکلای حقوق بشر بر اساس قانون” شکایتی را علیه دولت ترامپ و پلیس آمریکا تنظیم کردند

[ad_2]

Source link