شوخی محسن هاشمی با خبرنگاران (فیلم)

[ad_1]

محسن هاشمی: اجازه بدهید ماسک را روی صورتم بگذارم که اگر نگذارم شب عیال دعوایم کرده و مرا به خانه راه نمی‌دهد.

[ad_2]

Source link