شما در حال حاضر ورود به فرفره اقتصاد

[ad_1]

فکر می کنم مخازن مقامات دولتی و هر کس در بین در حال تلاش برای دریافت یک دسته در اجرای اقتصاد است. که مستقل و پیمانکار اقتصاد است. مطالعات وجود دارد که که ادعا می کنند که تا سال 2020 بیش از 40 درصد از ایالات متحده نیروی کار خواهد بود و خود اشتغالی. من آن را ترک به کارشناسان به بحث روشهای آنها و چه درصدی از نیروی کار ما در حال حاضر به طور مستقل به کار.

اما من می گویم که با یک اندازه گیری IRS 1099 (پیمانکاران مستقل) اشکال را افزایش داده اند در 2000s. بنابراین بیش از حد کسانی که در حال پر کردن برنامه C (خود اشتغالی) در فرم های مالیاتی خود را.

روندها و نیروهای

یکی از مورد بحث ترین مطالعات منتشر شده توسط Intuit. و اینکه آیا یا نه ما در حال رفتن به در 50 درصد 30 درصد یا کمتر از واقعیت امر این است که ما در حال رفتن به سمت یک نیروی کار است که در واقع بسیار بیشتر خواهد بود ، آن را در همه شانه به درک روند و تغییراتی که اتفاق می افتد در استخدام, چشم انداز است. من فکر می کنم بسیاری از نقاط از این مطالعه خاص کاملا در نقطه.

  • تکنولوژی نسل: ما در یک دنیای دیجیتال کامل از فن آوری است. که بدان معنی است که هر کس در واقع در رقابت با نسل جوان است که تا به حال تکنولوژی در تمام طول زندگی خود را. و هر نسل است که رشد می کند در بزرگسالی خواهد بود بهتر است در فن آوری و قادر به انطباق سریعتر.
  • متولدین نیست رکوع: در طرف دیگر این طیف ما در حال زندگی در یک جهان که در آن بیش ارشد نسل است نه رکوع به دوران بازنشستگی است. Boomers در واقع به دنبال فرصتهای شغلی جدید و شروع کسب و کار خود را. آنها فعال هستند و آنها نمی گذاشت. به عبارت دیگر آنها نیز در رقابت است.
  • افزایش صدای زنان: در دنیای جهانی شده و یکی که سیمی و شبکه است یک حرکت برای زنان در سراسر این سیاره را در نقش رهبری. همانطور که توسط Booz & Company بیش از 870 میلیون نفر در سراسر جهان در حال ورود به نیروی کار و یا شروع کسب و کار جدید. این زنان بودند بخشی از اقتصاد است که وجود داشته است به عنوان اواخر به عنوان اوایل سال 2000.
  • این Glocal جهان: ما در حال زندگی در یک سیمی و جهان متصل. من فکر نمی کنم وجود هر گونه اختلاف در مورد آن است. اما همانطور که بیشتر مردم وارد مکالمات این بدان معناست که جهان در حال رفتن به تحت سلطه به عنوان آن را برای سال های بسیاری با ایده های غربی و فرهنگ است. وجود دارد رفتن به تمرکز بیشتر بر روی نشان دادن به جهان چگونه فرهنگ های محلی و کشور در سراسر جهان انجام کسب و کار.
  • شهرستانها آوردن فرصت های: به عنوان بیشتر و بیشتر مردم را وارد اقتصاد جهانی آنها به دنبال فرصت هایی که در دسترس هستند به آنها در مراکز شهری. بنابراین جمعیت همچنان به حرکت به شهرستانها.
  • شبکه های اجتماعی: ما این وقت و زمان دوباره. رسانه های اجتماعی در هسته خود است شبکه های اجتماعی. که بدان معنی است که بیشتر مردم خواهد شد به دست آوردن اطلاعات و فرصت های شغلی با استفاده از شبکه های اجتماعی (به عنوان مثال رسانه های اجتماعی).
  • افراد مسئول خواهد بود برای خود: من فکر می کنم یکی از مهم ترین نکات این است که این واقعیت است. رفته اند روز که در آن کارگران حفاظت شده توسط یک شرکت (یا دولت). افراد هستند که کارشناسی ارشد خود را در مشاغل و فرصت های. که بدان معنی است که آن را سقوط در کارگران نه کارفرمایان و نه دولت ها که در حال برش خدمات اجتماعی برای پیدا کردن کار خود را راه بیمه و بازنشستگی.

[ad_2]