شش پیشنهاد ساده برای ساخت موسسه خیریه خود را درخواست و نامه های جمع آوری کمک بیشتر خواننده پسند

[ad_1]

شش ثابت اشاره گر برای ساخت خود را نوشته خیریه تجدید نظر به مراتب جذاب تر

1. افزایش اندازه و نوع فونت است که شما با استفاده از. بزرگتر نوع و اندازه فونت شما با استفاده از بیشتر خوانندگان خود را مانند شما به شما اعتماد و جذب پیام خود را.

2. برای شبکه و ایمیل با استفاده از یک نوع فونت است که به طور خاص طراحی شده برای استفاده بر روی صفحه نمایش. به عنوان مثال: استفاده از یک گرجستان نوع فونت به جای یک بار رومی نوع فونت. و با استفاده از یک Verdana نوع فونت به جای ‘مخوف’ Arial narrow نوع فونت. دلیل من برای استفاده از کلمه “مخوف” در ارتباط با Arial narrow نوع فونت است زیرا در حالی که با Arial باریک ممکن است نگاه خوب بر روی مواد چاپ… آن را فقط به نظر می رسد معنی و لاغر و استخوانی در وب سایت و یا ایمیل پیام های که در حال خواندن بر روی صفحه نمایش.

3. همین حالا یک سوال بپرسید در یک تیتر که نیاز به یک منفی یا ‘I dunno’ پاسخ. این فقط باعث می شود خوانندگان خود را احساس کوچک و یا ناکافی و این که دقیقا نمی خواهید به درخواست تجدید نظر خود را نامه ای وب سایت و یا ایمیل درخواست تجدید نظر… به مراتب بیشتر کاربر پسند. شما می دانید نوع سوال منظورم… به عنوان مثال: شما می توانید به ما بگویید که چگونه بسیاری از ایرلندی ها بی سواد هستند و یا نیمه باسواد?

4. هرگز – تا کنون – باید یک پاراگراف از متن است که بیش از 6-خطوط. تحقیقات از پست الکترونیکی مستقیم readerships نشان می دهد که اکثر مردم به جست و خیز-خواندن یک پاراگراف است که بیش از 6-خطوط. شکستن پاراگراف ها را به کوتاه نیش اطلاعات و شما را به سرعت پیدا کردن که بسیاری از خوانندگان خود را با خوشحالی اندک اندک خوردن همه آنها را.

5. به یاد داشته باشید یک نوع فونت در یک پس زمینه سفید است که ساده ترین و سریع ترین و بیشترین جذب نوع فونت برای بسیاری از مردم به خواندن و حفظ اطلاعات آنها را بخوانید. فکر می کنم روزنامه ها! پس از سیاه و سفید در می آید ‘آبی در سفید’ در حالی که راه را به پایین در پایین خوانایی جدول می آید قرمز و سبز و بنفش و سیاه و سفید.

6. هرگز – همیشه – یک عکس بدون عنوان. نگه داشتن در ذهن است که یک تصویر بسیار قوی و کشش مغناطیسی بر روی چشم از کلمات متن است. مطمئن شوید که شما استفاده از ‘کشیدن قدرت’ از یک تصویر با نوشتن یک عنوان تحت هر تصویر بر روی وب سایت خود را. هر آنچه که شما انجام… جلوگیری از وسوسه را به چیزی قرار گرفتن متن در یک تصویر. از یک ‘آسان به خواندن” چشم انداز که فقط یک ظرف غذا.

و در حال حاضر به صورت یک آسمان هفتم نکته است که:

همیشه باید بالا U-تعداد در هر صفحه از شما درخواست نامه ها و صفحات وب و ایمیل و ارتباطات است. به این معنا شمارش تعداد بار سحر و جادو ارتباط واژه ها: ‘شما’, ‘خود’ و ‘تو’ به نظر می رسد در متن خود را در هر صفحه. اگر شما حداقل یک U در هر جمله در هر صفحه شما انجام می دهند خوب است. آن را به شما فقط باید یکی تو هر پاراگراف; شما انجام بیش از حد در ارتباطات دوستانه سهام. و اگر شما هیچ تو را در همه در یک پاراگراف و سپس به توصیه من و رفتن و دوباره نوشتن آن را به سرعت… چون شما می دانید چیزی ؟

اگر شما هیچ تو را در همه, پس از آن همه شما انجام می دهند صحبت کردن با خودتان!

[ad_2]