شب های فوتبالی؛ غلط خوانی و غلط گویی دربارۀ تاریخ استقلال و پرسپولیس

[ad_1]


در این نوشته به بهانۀ یک شبه مستندِ نامستند، 10 نکتۀ تاریخی آورده شده تا تصور نکنند هر نادرستی را می توانند به خورد مردم بدهند…

[ad_2]

Source link