شبنم مقدمی (بازیگر): حتی با رعایت پروتکل های بهداشتی فعلا کار نمی‌کنم

[ad_1]

من اینطور هستم که با همه چیز اول حسی برخورد می کنم. اول با احساسم با همه چیز برخورد می کنم، شعورم برخورد نمی کند.

[ad_2]

Source link