«سینماماشین» تجربه‌ای متفاوت از فیلم دیدن (فیلم)

[ad_1]

در این سبک از نمایش فیلم تماشاگران به جای صندلی سینما، داخل اتومبیل ‌خود می‌نشینند و فیلم را روی پرده‌های بزرگ تماشا می‌کنند.

[ad_2]

Source link